Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. DĚDIČ, Jan, Jan LASÁK a Daniel LÁLA. Souhlas valné hromady s rozdělením podílu ve společnosti s ručením omezeným. In Kotásek, J., Špačková, M. Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 221-239. ISBN 978-80-280-0094-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0094-2022. 2022.

  2012

  1. DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 192 s. ISBN 978-80-7357-963-0. 2012.

  2010

  1. LASÁK, Jan. K vyhlášení veřejné obchodní soutěže na uzavření smlouvy o převodu akcií ve vlastnictví obce. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., roč. 7, č. 1, s. 25 - 29. ISSN 1214-7966. 2010.

  2008

  1. LYČKOVÁ, Taťána. Výnosy z životního pojištění ve srovnání s jinými investičními instrumenty finančního trhu. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe: FOR FIN 2008. první. Bratislava: Národohospodárská fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave. 412 s. ISBN 978-80-225-2573-2. 2008.

  2007

  1. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 324-331, 449 s. ISBN 978-80-210-4319-0. 2007.

  1996

  1. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Peniaze, čo s nimi-abeceda rodinných financíí. Bratislava: SPN Bratislava. 218 s. ISBN 80-08-00992-6. 1996.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 4. 2024 20:08