PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Peniaze, čo s nimi-abeceda rodinných financíí (Money, how to deal with them - alphabet of the family finances). Bratislava: SPN Bratislava, 1996, 218 pp. ISBN 80-08-00992-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Peniaze, čo s nimi-abeceda rodinných financíí
Name (in English) Money, how to deal with them - alphabet of the family finances
Authors PETRJÁNOŠOVÁ, Božena.
Edition Bratislava, 218 pp. 1996.
Publisher SPN Bratislava
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-08-00992-6
Keywords in English money; bank; bank account; bank credit; bank book; bank statement; bank draft; bil of exchange; stock exchange; leasing; securities; bonds; shares; tax; insurance
Tags bank, bank account, bank book, bank credit, bank draft, bank statement, bil of exchange, bonds, insurance, Leasing, Money, Securities, shares, Stock exchange, tax
Changed by Changed by: doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc., učo 37503. Changed: 29/11/2000 23:07.
Abstract
Peniaze môžu vystupovať v rôznej podobe - vo forme bankoviek a mincí, ale aj vo forme vkladu na vkladnej knižke, účte, vkladovom liste, vo forme cenných papierov, peňažných prostriedkov v cudzej mene, môžu nám prinášať väčší nebo menší výnos, môžeme o ne aj prísť. Kniha podáva praktický návod ako hospodáriť s peniazmi, uvádza čiteľa do praktických oblastí bankovníctva, finančného trhu, daňovníctva a poisťovníctva. Je určená bežnému čitateľovi bez odborného ekonomického vzdelania.
PrintDisplayed: 20/6/2024 23:44