Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2012

  1. SCHWEIGL, Johan. "Change of control clause" v emisních podmínkách státních dluhopisů ("Change of Control" Clause in T-bonds Issuance Terms). In J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata. Finance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování). Brno: Masarykova univerzita, 2012, p. 357-362. ISBN 978-80-210-5910-8.

  2007

  1. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů (Theoretical and juridical views of financial investment instruments systematization). In Evropské finanční systémy 2007. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 324-331, 449 pp. ISBN 978-80-210-4319-0.

  2002

  1. ČÁMSKY, František and Karel KOŘENÝ. Komparace vývoje obchodování na burzách cenných papírů v ČR, Polsku a Maďarsku (Comparation of development of trading on stock exchanges in Czech republic, Poland and Hungary). Acta academica karviniensis. Karviná: OPF SU, 2002, vol. 2002, No 2, p. 76-87. ISSN 1212-415X.

  1996

  1. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Peniaze, čo s nimi-abeceda rodinných financíí (Money, how to deal with them - alphabet of the family finances). Bratislava: SPN Bratislava, 1996, 218 pp. ISBN 80-08-00992-6.
Display details
Displayed: 21/5/2024 11:23