Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

  1. KRAJÍČEK, Jan. Vývoj bankovnictví v SR a ČR v letech 2006 – 2011 (Development of Banking in Slovakia and the Czech Republic in the years 2006 - 2011). In CIBÁKOVÁ, V., MALÝ, I. VEREJNÁ POLITIKA A REGIONÁLNY ROZVOJ. 1st ed. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2013, p. 22-29. VEREJNÁ POLITIKA A REGIONÁLNY ROZVOJ. ISBN 978-80-8078-657-1.

  2008

  1. KNOSOVÁ, Blanka and Jan KRAJÍČEK. Analýza uranu jako investiční komodity (Analysis of uranium as an investment commodity). In Garantované obchodování komodit na komoditních burzách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2008, p. 69 - 73. ISBN 978-80-210-4747-1.
  2. LYČKOVÁ, Taťána. Výnosy z životního pojištění ve srovnání s jinými investičními instrumenty finančního trhu (Yields of the life insurance as compared with other investment instruments of the financial market). In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe: FOR FIN 2008. první. Bratislava: Národohospodárská fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008, 412 pp. ISBN 978-80-225-2573-2.

  2007

  1. VALOVÁ, Ivana. Strukturované produkty - nová příležitost pro investory (Structured products - new oporutunity for investors). In Nové obchodovatelné komodity a jejich využití. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 77-86, 93 pp. ISBN 978-80-210-4432-6.
  2. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů (Theoretical and juridical views of financial investment instruments systematization). In Evropské finanční systémy 2007. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 324-331, 449 pp. ISBN 978-80-210-4319-0.
Display details
Displayed: 30/5/2024 20:53