Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. KYNCL, Libor and Petra SCHILLEROVÁ. General Part of Financial Law in the View of Non-fiscal Part. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5.

  2008

  1. KYNCL, Libor. Free Information Providing and Personal Data Protection on Financial Market. In Cyberspace 2008. 2008.
  2. KYNCL, Libor. Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market. In microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century. 1st ed. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2008, p. 123-130. ISBN 978-963-661-827-8.
  3. KYNCL, Libor and Michal RADVAN. Legal Sanctions in the Area of the Financial Market. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 421-427. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  4. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. MiFID - klasifikace zákazníků a jejich ochrana (MiFID - clients classification and their protection). In Evropské finanční systémy 2008 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1st ed. Brno: MU ESF Katedra financí, 2008, p. 306-310. ISBN 978-80-210-4628-3.
  5. OŠKRDALOVÁ, Gabriela and Petr VALOUCH. Standardy odbornosti distributorů produktů na českém finančním trhu (Expertise standards of products distributors on the Czech financial market). In Sborník z mezinárodní konference National and Regional Economics VII. Košice: Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2008, p. 713-716. ISBN 978-80-553-0084-9.
  6. LYČKOVÁ, Taťána. Vývoj pojistného trhu životního pojištění v ČR ve srovnání s EU. (Development of the Life Insurance Market in the Czech Republic Compared to the EU.). In Evropské finanční systémy 2008 - sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2008th ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, 469 pp. ISBN 978-80-210-4628-3.

  2007

  1. KYNCL, Libor. Role of the Czech National Bank on Capital Market. In 6th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007, Law. 1st ed. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007, p. 159-164. ISBN 978-963-661-782-0.
  2. VALOVÁ, Ivana. Strukturované produkty - nová příležitost pro investory (Structured products - new oporutunity for investors). In Nové obchodovatelné komodity a jejich využití. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 77-86, 93 pp. ISBN 978-80-210-4432-6.
  3. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů (Theoretical and juridical views of financial investment instruments systematization). In Evropské finanční systémy 2007. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 324-331, 449 pp. ISBN 978-80-210-4319-0.
  4. SCHOLZ, Petr. Úvahy o úpravě postavení a činnosti finančního arbitra do budoucnosti (Considerations about arrangement of position and activities of the Financial Arbiter for the future). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, 06/2007, No 6, p. 15-18. ISSN 1801-6006.

  2004

  1. SVOBODA, Martin. Možnosti alokace podnikatelských subjektů na finančním trhu. In Ekonomika firiem 2004. 1st ed. Košice: EU Bratislava, PHF Košice, 2004, p. 52-55. ISBN 80-225-1879-4.

  2002

  1. ČEJKOVÁ, Viktória and Svatopluk NEČAS. Evropský pojistný trh jako součást finančního trhu (European Insurance Market as a Part of Financial Market). In Mena, bankovníctvo, finančné trhy. 1st ed. Bratislava: Katedra bankovníctva a mezinárodných financií NHF EU v Bratislave, 2002, p. 10-17. ISBN 80-225-1621-X.
  2. ŠEVČÍK, Aleš and Petr ČERVINEK. Očekávané změny vývoje finančních trhů (Anticipated changes in development of financial markets). In Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkomné činnosti učitelů Katedry financí. 1st ed. Brno: ESF MU, 2002, p. 100-106. ISBN 80-210-3032-1.
  3. ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh v ČR a jeho připravenost na vstup do pojišťovnictví EU (Insurance Market in the Czech Republic and its preparedness for entering the Insurance Industry of EU). In Český pojistný trh. 1st ed. Praha: Institute for International Research, 2002, p. 1-11.
  4. ŠEVČÍK, Aleš, Petr ČERVINEK and Martin ŠIŠKA. Tendence vývoje mezinárodního finančního systému (Trends of international financial system development). In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo, finančné trhy. První. Bratislava: EKONÓM, 2002, p. 30-33. ISBN 80-225-1621-X.
Display details
Displayed: 20/5/2024 21:09