Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KYNCL, Libor a Petra SCHILLEROVÁ. General Part of Financial Law in the View of Non-fiscal Part. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5.

  2008

  1. KYNCL, Libor. Free Information Providing and Personal Data Protection on Financial Market. In Cyberspace 2008. 2008.
  2. KYNCL, Libor. Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market. In microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2008, s. 123-130. ISBN 978-963-661-827-8.
  3. KYNCL, Libor a Michal RADVAN. Legal Sanctions in the Area of the Financial Market. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 421-427. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  4. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. MiFID - klasifikace zákazníků a jejich ochrana. In Evropské finanční systémy 2008 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: MU ESF Katedra financí, 2008, s. 306-310. ISBN 978-80-210-4628-3.
  5. OŠKRDALOVÁ, Gabriela a Petr VALOUCH. Standardy odbornosti distributorů produktů na českém finančním trhu. In Sborník z mezinárodní konference National and Regional Economics VII. Košice: Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2008, s. 713-716. ISBN 978-80-553-0084-9.
  6. LYČKOVÁ, Taťána. Vývoj pojistného trhu životního pojištění v ČR ve srovnání s EU. In Evropské finanční systémy 2008 - sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2008. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, 469 s. ISBN 978-80-210-4628-3.

  2007

  1. KYNCL, Libor. Role of the Czech National Bank on Capital Market. In 6th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007, Law. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007, s. 159-164. ISBN 978-963-661-782-0.
  2. VALOVÁ, Ivana. Strukturované produkty - nová příležitost pro investory. In Nové obchodovatelné komodity a jejich využití. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 77-86, 93 s. ISBN 978-80-210-4432-6.
  3. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 324-331, 449 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
  4. SCHOLZ, Petr. Úvahy o úpravě postavení a činnosti finančního arbitra do budoucnosti. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. 06/2007, č. 6, s. 15-18. ISSN 1801-6006.

  2004

  1. SVOBODA, Martin. Možnosti alokace podnikatelských subjektů na finančním trhu. In Ekonomika firiem 2004. 1. vyd. Košice: EU Bratislava, PHF Košice, 2004, s. 52-55. ISBN 80-225-1879-4.

  2002

  1. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Evropský pojistný trh jako součást finančního trhu. In Mena, bankovníctvo, finančné trhy. 1. vyd. Bratislava: Katedra bankovníctva a mezinárodných financií NHF EU v Bratislave, 2002, s. 10-17. ISBN 80-225-1621-X.
  2. ŠEVČÍK, Aleš a Petr ČERVINEK. Očekávané změny vývoje finančních trhů. In Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkomné činnosti učitelů Katedry financí. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2002, s. 100-106. ISBN 80-210-3032-1.
  3. ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh v ČR a jeho připravenost na vstup do pojišťovnictví EU. In Český pojistný trh. 1. vyd. Praha: Institute for International Research, 2002, s. 1-11.
  4. ŠEVČÍK, Aleš, Petr ČERVINEK a Martin ŠIŠKA. Tendence vývoje mezinárodního finančního systému. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo, finančné trhy. První. Bratislava: EKONÓM, 2002, s. 30-33. ISBN 80-225-1621-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 4. 2024 18:39