ŠEVČÍK, Aleš a Petr ČERVINEK. Očekávané změny vývoje finančních trhů. In Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkomné činnosti učitelů Katedry financí. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2002, s. 100-106. ISBN 80-210-3032-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Očekávané změny vývoje finančních trhů
Název anglicky Anticipated changes in development of financial markets
Autoři ŠEVČÍK, Aleš (203 Česká republika, garant) a Petr ČERVINEK (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkomné činnosti učitelů Katedry financí, od s. 100-106, 7 s. 2002.
Nakladatel ESF MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/02:00007691
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-210-3032-1
Klíčová slova anglicky financial market; financial services; financial instruments; securitization; financial innovation; trends
Štítky financial innovation, Financial instruments, financial market, financial services, securitization, trends
Změnil Změnil: Mgr. Petr Červinek, učo 10918. Změněno: 19. 5. 2003 13:45.
Anotace
Systém finančních trhů a finančních služeb prochází obdobím změn. Nové finanční produkty a finanční služby velmi rychle expandují. Finanční trhy, které měli tradičně lokální charakter se rozšiřují a stávají se z hlediska rozsahu regionálními, národními nebo mezinárodnimi trhy. Sekuritizace aktiv a ostatní nové nástroje a služby jsou pouze začátkem nástupu finančních inovací. Trend směrem k deregulaci finančního sektoru uvolnil konkurenční síly a inovace. Banky a finanční společnosti , dealeři cenných papírů, fondy a instituce vstupují do intenzívního boje o spotřebitele.
Anotace anglicky
The system of financial markets and financial service is undergoing a period of change. New financial instruments and financial services are expanding rapidly in both volume and variety. Financial markets that have traditionally been predominantly local in character are expanding to become regional, national and even international in scope. Asset securitizations and other new instruments and services are only the vanguard of a wave financial innovation. A trend toward deregulation of the financial sector has unleashed the forces of competition and innovation. Banks and financial companies, securities dealers, funds and institutions are locked in an intense struggle for the customers business.
Návaznosti
GA402/02/1408, projekt VaVNázev: Komparace vývoje finančních trhů v ČR a zemích EU
Investor: Grantová agentura ČR, Komparace vývoje finančních trhů v ČR a zemích EU
VytisknoutZobrazeno: 29. 5. 2024 14:09