Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KYNCL, Libor a Petra SCHILLEROVÁ. General Part of Financial Law in the View of Non-fiscal Part. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5.
   Název česky: Obecná část finančního práva z pohledu nefiskální části
   Název anglicky: General Part of Financial Law in the View of Non-fiscal Part
   Právní vědy. angličtina. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: General part; Financial Law; Non-fiscal Part; Fiscal Part; Substance of money; Financial market; Generalization.
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 6. 5. 2011 09:35.

  2008

  1. KYNCL, Libor. Free Information Providing and Personal Data Protection on Financial Market. In Cyberspace 2008. 2008.
   Název česky: Svobodný přístup k informacím a ochrana osobních údajů na finančním trhu
   Název anglicky: Free Information Providing and Personal Data Protection on Financial Market
   Právní vědy. angličtina. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Free Information Providing; Personal Data Protection; Financial Market; institutional supervision; Czech National Bank; internet access to data
   Druh účasti: aktivní účast
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., učo 61055. Změněno: 16. 1. 2009 20:11.
  2. KYNCL, Libor. Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market. In microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2008, s. 123-130. ISBN 978-963-661-827-8.
   Název česky: Právní regulace společnosti v konkurenčním prostředí na kapitálovém trhu
   Název anglicky: Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market
   RIV/00216224:14220/08:00033803 Stať ve sborníku. Právní vědy. angličtina. Maďarsko.
   Kyncl, Libor (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: competitive company; capital market; legal regulation; stock exchange; off-exchange market; securities; shareholders; financial market; globalized
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 9. 4. 2010 18:24.
  3. KYNCL, Libor a Michal RADVAN. Legal Sanctions in the Area of the Financial Market. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 421-427. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
   Název česky: Právní sankce v oblasti finančního trhu
   Název anglicky: Legal Sanctions in the Area of the Financial Market
   RIV/00216224:14220/08:00034644 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. angličtina. Česká republika.
   Kyncl, Libor (203 Česká republika, garant) -- Radvan, Michal (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: legal sanctions; Financial Market; legal responsibilities; legal relations; market subject; supervision; capital market; money market; banking market; insurance market
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 2. 2022 11:27.
  4. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. MiFID - klasifikace zákazníků a jejich ochrana. In Evropské finanční systémy 2008 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: MU ESF Katedra financí, 2008, s. 306-310. ISBN 978-80-210-4628-3.
   Název anglicky: MiFID - clients classification and their protection
   RIV/00216224:14560/08:00033677 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Oškrdalová, Gabriela (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: financial market; financial services; financial instruments; investors; MiFID; clients classification; protection of clients
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D., učo 50546. Změněno: 15. 9. 2009 08:21.
  5. OŠKRDALOVÁ, Gabriela a Petr VALOUCH. Standardy odbornosti distributorů produktů na českém finančním trhu. In Sborník z mezinárodní konference National and Regional Economics VII. Košice: Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2008, s. 713-716. ISBN 978-80-553-0084-9.
   URL
   Název anglicky: Expertise standards of products distributors on the Czech financial market
   RIV/00216224:14560/08:00051042 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Slovensko.
   Oškrdalová, Gabriela (203 Česká republika, garant, domácí) -- Valouch, Petr (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: financial market; financial products; distributors of financial products; standards of expertise; financial market regulation

   Změnil: Ing. Petr Valouch, Ph.D., učo 11223. Změněno: 11. 4. 2012 09:49.
  6. LYČKOVÁ, Taťána. Vývoj pojistného trhu životního pojištění v ČR ve srovnání s EU. In Evropské finanční systémy 2008 - sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2008. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, 469 s. ISBN 978-80-210-4628-3.
   Název anglicky: Development of the Life Insurance Market in the Czech Republic Compared to the EU.
   RIV/00216224:14560/08:00033716 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Lyčková, Taťána (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Financial market; insurance market; life insurance; premium; premium/GDP
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Taťána Lyčková, učo 63341. Změněno: 14. 9. 2009 12:01.

  2007

  1. KYNCL, Libor. Role of the Czech National Bank on Capital Market. In 6th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007, Law. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007, s. 159-164. ISBN 978-963-661-782-0.
   Název česky: Role České národní banky na kapitálovém trhu
   RIV/00216224:14220/07:00032390 Stať ve sborníku. Právní vědy. angličtina. Maďarsko.
   Kyncl, Libor (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: capital market; financial instrument; Czech Republic; Czech National Bank; regulatory; financial market; financial supervision; tort
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 9. 4. 2010 18:26.
  2. VALOVÁ, Ivana. Strukturované produkty - nová příležitost pro investory. In Nové obchodovatelné komodity a jejich využití. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 77-86, 93 s. ISBN 978-80-210-4432-6.
   Název česky: Strukturované produkty - nová příležitost pro investory
   Název anglicky: Structured products - new oporutunity for investors
   RIV/00216224:14560/07:00032546 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Valová, Ivana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Bank; financial market; investment certificates; commodity exchange; commodities; risk; structured products; warrants.
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Ivana Valová, Ph.D., učo 62889. Změněno: 23. 4. 2010 10:03.
  3. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 324-331, 449 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
   Název česky: Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů
   Název anglicky: Theoretical and juridical views of financial investment instruments systematization
   RIV/00216224:14560/07:00050832 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Rejnuš, Oldřich (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Investment instruments; securities; shares; bonds; commodities; stock indexes; baskets; financial derivatives; advanced derivatives; synthetical financial instruments; financial system; financial market
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 13. 4. 2012 14:37.
  4. SCHOLZ, Petr. Úvahy o úpravě postavení a činnosti finančního arbitra do budoucnosti. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. 06/2007, č. 6, s. 15-18. ISSN 1801-6006.
   Název česky: Úvahy o úpravě postavení a činnosti finančního arbitra do budoucnosti
   Název anglicky: Considerations about arrangement of position and activities of the Financial Arbiter for the future
   Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: the Financial Arbiter; financial market; protection of consumers; globalization; SEPA - Single Euro Payment Area

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 6. 5. 2011 06:01.

  2004

  1. SVOBODA, Martin. Možnosti alokace podnikatelských subjektů na finančním trhu. In Ekonomika firiem 2004. 1. vyd. Košice: EU Bratislava, PHF Košice, 2004, s. 52-55. ISBN 80-225-1879-4.
   Název česky: Možnosti alokace podnikatelských subjektů na finančním trhu
   Název anglicky: Možnosti alokace podnikatelských subjektů na finančním trhu
   RIV/00216224:14560/04:00011800 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Svoboda, Martin (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: financial market

   Změnil: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., učo 17740. Změněno: 10. 1. 2005 15:01.

  2002

  1. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Evropský pojistný trh jako součást finančního trhu. In Mena, bankovníctvo, finančné trhy. 1. vyd. Bratislava: Katedra bankovníctva a mezinárodných financií NHF EU v Bratislave, 2002, s. 10-17. ISBN 80-225-1621-X.
   Název anglicky: European Insurance Market as a Part of Financial Market

   Klíčová slova anglicky: insurance market; European insurance market; Czech insurance market; financial market; Federation of National Insurance Associations

   Změnila: prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D., učo 1645. Změněno: 17. 12. 2002 10:03.
  2. ŠEVČÍK, Aleš a Petr ČERVINEK. Očekávané změny vývoje finančních trhů. In Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkomné činnosti učitelů Katedry financí. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2002, s. 100-106. ISBN 80-210-3032-1.
   Název anglicky: Anticipated changes in development of financial markets
   RIV/00216224:14560/02:00007691 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Ševčík, Aleš (203 Česká republika, garant) -- Červinek, Petr (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: financial market; financial services; financial instruments; securitization; financial innovation; trends

   Změnil: Mgr. Petr Červinek, učo 10918. Změněno: 19. 5. 2003 13:45.
  3. ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh v ČR a jeho připravenost na vstup do pojišťovnictví EU. In Český pojistný trh. 1. vyd. Praha: Institute for International Research, 2002, s. 1-11.
   Název anglicky: Insurance Market in the Czech Republic and its preparedness for entering the Insurance Industry of EU

   Klíčová slova anglicky: insurance market; financial market; net premium reserves; insurance products; written premium; claims paid; non-life insurance; life assurance

   Změnila: prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D., učo 1645. Změněno: 17. 12. 2002 10:12.
  4. ŠEVČÍK, Aleš, Petr ČERVINEK a Martin ŠIŠKA. Tendence vývoje mezinárodního finančního systému. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo, finančné trhy. První. Bratislava: EKONÓM, 2002, s. 30-33. ISBN 80-225-1621-X.
   Název anglicky: Trends of international financial system development
   RIV/00216224:14560/02:00007085 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Ševčík, Aleš (203 Česká republika, garant) -- Červinek, Petr (203 Česká republika) -- Šiška, Martin (703 Slovensko)
   Klíčová slova anglicky: financial market; financial services; financial instruments; securitization; financial innovation; trends

   Změnil: doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc., učo 24447. Změněno: 19. 5. 2003 14:48.
Zobrazeno: 23. 5. 2024 05:31