KYNCL, Libor a Petra SCHILLEROVÁ. General Part of Financial Law in the View of Non-fiscal Part. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název General Part of Financial Law in the View of Non-fiscal Part
Název česky Obecná část finančního práva z pohledu nefiskální části
Autoři KYNCL, Libor a Petra SCHILLEROVÁ.
Vydání Dny práva - 2009 - Days of Law, 2009.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4989-5
Klíčová slova česky Obecná část; Finanční právo; Nefiskální část; Fiskální část; Podstata peněz; Finanční trh; Generalizace.
Klíčová slova anglicky General part; Financial Law; Non-fiscal Part; Fiscal Part; Substance of money; Financial market; Generalization.
Štítky financial, Financial law, Financial Law Section, financial market, Financial Market Supervision, the Czech Republic, the European Community
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 6. 5. 2011 09:35.
Anotace
The aim of this paper will be to outline general part of the financial law in areas connected to non-fiscal part of financial law. Non-fiscal part of financial law is defined as a part inside special part of financial law which has the substance of money as an object of regulation. However the general part is a more general concept than fiscal or non-fiscal part of financial law so it will be necessary to make generalization and identify general principles and norms that are common for fiscal, non-fiscal, procedural and organizational part. But what do have tax procedure and regulation of financial market in common?
Anotace česky
Cílem tohoto příspěvku bude vymezit obecnou část finančního práva v oblastech souvisejících s nefiskální části finančního práva. Nefiskální část finančního práva je definována jako část v rámci zvláštní části finančního práva, jejímž předmětem regulace je podstata peněz. Obecná část finančního práva je však obecnější pojem než fiskální nebo nefiskální část finančního práva, proto bude nutné provést zobecnění a rozpoznat obecné zásady a normy, které jsou společné pro fiskální, nefiskální, procesní a organizační část. Co však mají společného daňové řízení s regulací finančního trhu?
VytisknoutZobrazeno: 29. 5. 2024 13:20