Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. NECKÁŘ, Jan. Několik poznámek k připravovanému zákonu o daních z příjmů (Several Notes to the New Income Tax Act). In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 217-222. ISBN 978-80-210-4821-8.
 2. 2008

 3. VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce (Leasing in practice - practical guide). 3rd ed. Praha: GRADA Publishing, 2008. 117 pp. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2557-4.
 4. VALOUCH, Petr. Optimální zdanění fyzických osob 2008, neplaťte víc, než musíte (The optimal taxation of physical persons 2008, do not pay more than required). 2.přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. 144 pp. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2540-6.
 5. 2007

 6. SUCHÁNEK, Petr. Analýza rovné daně v ČR (The Analysis of the Flat Tax in the Czech Republic). In Evropské finanční systémy 2007. 1st ed. Brno: MU ESF katedra Financí, 2007. p. 369-377. ISBN 978-80-210-4319-0.
 7. KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob (Gifts for non-profit sector lowering Corporate Income Tax). In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. p. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
 8. SUCHÁNEK, Petr. Interakce ekonomie a práva v oblasti daní z příjmů (The interaction of economics and law in the income tax area). In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. 1st ed. Brno: MU PrF, 2007. p. 123-134. ISBN 978-80-87139-65-3.
 9. 2006

 10. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové souvislosti hospodaření a nakládání s majetkem územní samosprávy (Tax context of management and disposal of local self-government property). In Česká ekonomika v procesu globalizace. první. Brno: MU ESF, 2006. p. 48-52. ISBN 80-210-4086-6.
 11. MRKÝVKA, Petr. Opodatkowanie dochodu w Republice Czeskiej (The taxation of incomes in the Czech Republic). In Opodatkowanie dochodu w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 1st ed. Białystok: Temida2, 2006. p. 93-128. Analizy, 1. ISBN 83-89620-17-0.
 12. 2005

 13. WAWERKOVÁ, Renáta. Příjmová daň versus spotřební (OLG model) (Income and Consumption Tax (OLG model)). In MendelNet 2005. 2005th ed. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, 2005. 7 pp. ISBN 80-7302-107-2.
 14. 2004

 15. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů (Income tax filing of enterpteneur). Praha: GRADA, 2004. 144 pp. ISBN 80-247-0829-9.
Display details
Displayed: 31/5/2023 02:44