Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2006

  1. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Jiří ŠVIHÁLEK, Vojtěch MORNSTEIN and Roman JANISCH. Photochemical properties of a potential photosensitiser indocyanine green in vitro. Journal of Photochemistry and Photobiology B: biology. Elsevier, 2006, vol. 85, No 2, p. 150-154. ISSN 1011-1344.
  2. 2005

  3. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH and Jiří ŠVIHÁLEK. The study of a potential photosensitizer indocyanine green in vitro. Journal of Applied Biomedicine. České Budějovice: Faculty of Health and Social, 2005, vol. 3, 1 Suppl., p. S42-42, 1 pp. ISSN 1214-021X.
  4. MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Jiří ŠVIHÁLEK and Vojtěch MORNSTEIN. The study of cytotoxcicity and phototoxicity of indocyanine green in vitro. Scripta Medica (BRNO). Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2005, 78-2005, No 5, p. 305-312, 16 pp. ISSN 1211-3395.
  5. 2004

  6. MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Renata VESELSKÁ and Vojtěch MORNSTEIN. Cytotoxicita a fototoxicita potenciálního fotosenzibilizátoru indocyninové zeleně u HeLa buněk (Cytotoxicity and phototoxicity of a potential photosensitiser indocyanine green in HeLa cells). In Sborník abstrakt XXVII. Dny lékařské Biofyziky 2004. 2004.
  7. 2001

  8. LEYPOLD, Jindřich, Zdeněk KŘÍŽ, Mojmír PŘÍVARA, Vladimír HORVÁTH and Martin DVOŘÁK. Vyšetření funkční zdatnosti jaterního parenchymu s pomocí indocyaninové zeleně před resekcí jater (Examination of liver function by use of indocyanine greenbefore liver resection). Bratislavske Lekárske Listy. Bratislava: Veda, 2001, vol. 2001, No 2, p. 115-116. ISSN 0006-9248.
Display details
Displayed: 29/5/2023 21:17