MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Renata VESELSKÁ and Vojtěch MORNSTEIN. Cytotoxicita a fototoxicita potenciálního fotosenzibilizátoru indocyninové zeleně u HeLa buněk (Cytotoxicity and phototoxicity of a potential photosensitiser indocyanine green in HeLa cells). In Sborník abstrakt XXVII. Dny lékařské Biofyziky 2004. 2004.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cytotoxicita a fototoxicita potenciálního fotosenzibilizátoru indocyninové zeleně u HeLa buněk
Name (in English) Cytotoxicity and phototoxicity of a potential photosensitiser indocyanine green in HeLa cells
Authors MACHÁLKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic), Jiřina ŠKORPÍKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor), Renata VESELSKÁ (203 Czech Republic) and Vojtěch MORNSTEIN (203 Czech Republic).
Edition Sborník abstrakt XXVII. Dny lékařské Biofyziky 2004, 2004.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10610 Biophysics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/04:00011962
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English Phototoxicity; Cytotoxicity; Laser light; HeLa cells; Indocyanine green; Photosensitiser; MTT test
Tags cytotoxicity, HeLa cells, indocyanine green, laser light, MTT test, Photosensitiser, Phototoxicity
Changed by Changed by: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc., učo 1260. Changed: 6/4/2010 14:54.
Abstract
Bylo sledováno cytotoxické a fototoxické působení potenciálního fotosenzibilizátoru indocyaninové zeleně (ICG) na kulturu HeLa buněk. Fototoxického efektu bylo dosahováno pomocí terapeutického laseru Beautyline BTL-10 emitujícího světlo o vlnové délce 830 nm. Přežívání buněk bylo hodnoceno pomotí MTT testu. Výsledkem je potvrzení předpokládaného fototoxického efektu při koncentracích ICG, které již neměly efekt cytotoxický.
Abstract (in English)
There were quantified cytotoxic and phototoxic effects of a potential photosensitiser indocyanine green (ICG) on HeLa cell culture. The phototoxic effect was achieved by a therapeutic laser Beutyline BTL-1O emitting light with wavelength of 830 nm. The cell survival was evaluated by MTT test. Result: The presupposed phototoxic effect was proven at such concentrations of ICG which have no cototoxic effect.
Links
GA301/01/1102, research and development projectName: Ovlivnění cytoskeletu normálních a nádorových buněk fyzikálními faktory a látkami s protinádorovou aktivitou
Investor: Czech Science Foundation, Influencing the cytoskeleton of normal and tumour cells by physical factors and substances with anti-tumour activity
PrintDisplayed: 16/6/2024 23:44