Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2004

  1. MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Renata VESELSKÁ and Vojtěch MORNSTEIN. Cytotoxicita a fototoxicita potenciálního fotosenzibilizátoru indocyninové zeleně u HeLa buněk (Cytotoxicity and phototoxicity of a potential photosensitiser indocyanine green in HeLa cells). In Sborník abstrakt XXVII. Dny lékařské Biofyziky 2004. 2004.
  2. KOUTNÁ, Markéta, Roman JANISCH, Marek UNUCKA, Adam SVOBODNÍK and Vojtěch MORNSTEIN. Effects of low-power laser irradiation on cell locomotion in Protozoa. Photochemistry and Photobiology. 2004, vol. 80, No 3, p. 531-534. ISSN 0031-8655.
  3. 2003

  4. MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Pavel GREC. Vývoj a aplikace fotosensibilizátorů v PDT (Development and application of photosensitisers in PTD). In Sborník XXVI Dnů Lékařské biofyziky. 2003rd ed. Praha: Biofyzikální ústav I.LF UK,Praha, 2003. p. 56 - 57. ISBN 80-239-0497-3.
Display details
Displayed: 29/5/2023 20:16