KOUTNÁ, Markéta, Roman JANISCH, Marek UNUCKA, Adam SVOBODNÍK and Vojtěch MORNSTEIN. Effects of low-power laser irradiation on cell locomotion in Protozoa. Photochemistry and Photobiology. 2004, vol. 80, No 3, p. 531-534. ISSN 0031-8655.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Effects of low-power laser irradiation on cell locomotion in Protozoa
Name in Czech Účinek nízkovýkonového laserového záření na buněčný pohyb u prvoků
Authors KOUTNÁ, Markéta (203 Czech Republic), Roman JANISCH (203 Czech Republic, guarantor), Marek UNUCKA (203 Czech Republic), Adam SVOBODNÍK (203 Czech Republic) and Vojtěch MORNSTEIN (203 Czech Republic).
Edition Photochemistry and Photobiology, 2004, 0031-8655.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10610 Biophysics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 2.054
RIV identification code RIV/00216224:14310/04:00019854
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000226524400025
Keywords in English Protozoa; laser light; cell locomotion
Tags cell locomotion, laser light, protozoa
Changed by Changed by: prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., učo 1164. Changed: 27/4/2006 16:34.
Abstract
Low-power lasers are commonly used in human medicine for treatment of various pathological conditions but mechanisms of their healing effects are still poorly understood. The results of this study provide information related to these effects at the cellular level. Two different protozoan species, Euglena gracilis and Tetrahymena thermophila, were used to study changes in locomotion behavior in response to low-power lasers. The cells were irradiated at 830 nm and 650 nm generated by a semiconductor laser (99 J/cm2, 360mW) and a laser pointer (0.75 J/cm2, 5mW), respectively, and their locomotion was recorded by a TV camera and analyzed by computer software. Exposure to laser light, regardless of the wavelength, resulted in increased cell velocity in both species (P<0.001).
Abstract (in Czech)
Nízkovýkonný laser je využíván v četných terapeutických postupech. Tato studie přináší výsledky o účincích terapeutického laser na buněčné úrovni. U protozoí Euglena gracilis a Tetrahymena thermophila byly studovány změny v pohyblivosti po ozáření 830 nm a 650 nm laserem (99 J/cm2, 360mW) a laserovým ukazovátkem (0.75 J/cm2, 5mW). Změny v pohybu byly registrovány TV kamerou a počítačovou analýzou bylo zjištěno zrychlení pohybu.
Links
GA301/01/1102, research and development projectName: Ovlivnění cytoskeletu normálních a nádorových buněk fyzikálními faktory a látkami s protinádorovou aktivitou
Investor: Czech Science Foundation, Influencing the cytoskeleton of normal and tumour cells by physical factors and substances with anti-tumour activity
GA304/04/1386, research and development projectName: Účinky terapeutického laseru na úrovni buněčných struktur
Investor: Czech Science Foundation, Effects of the Non-invasive Lsaser Treatment on the Cell Structure
GD301/03/H005, research and development projectName: Molekulární a buněčná biologie v biomedicíně
Investor: Czech Science Foundation, Molecular and cell biology in biomedicine
PrintDisplayed: 23/9/2023 14:10