Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. PRŮCHA, Petr and Stanislav KADEČKA. Generally towards the Regulation of Sanction Regimes in Administrative Law of the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic (Edited by Mariusz Popławski and Dana Šramková). 1. vydání. Brno – Białystok: Masarykova univerzita, 2008, p. 66-76. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana and Petr MRKÝVKA. Legal Regulation of Responsibility and Sanctions in the System of Czech Financial Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 406-409. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana and Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 436 pp. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana and Jan NECKÁŘ. Penal Tax Law: Sanctions for the breach of tax regulations in the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 410 - 413. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.

  2007

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Fungování municipálního finančního systému (Function citi fiscal system). In Dny veřejného práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 83, 550-553, 9 pp. ISBN 978-80-210-4430-2.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana and Pavel SCHREIBER. Theoretical and Practical Aspects of Legal Liability within Czech Tax Legislation. In Dny veřejného práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 89, 599-606, 9 pp. ISBN 978-80-210-4430-2.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola (Municipalities in the Czech republic - management and it's control). In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, p. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.

  2004

  1. HANDLAR, Jiří. Několik poznámek ke koncepci odpovědnosti jako sekundárního právního vztahu (Some Notes on the Concept on Legal Liability as a Secondary Legal Relation). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2004, vol. 143, No 2, p. 169-177. ISSN 0231-6625.
  2. HANDLAR, Jiří. Právní odpovědnost - netradiční zamyšlení nad tradičním pojmem (Legal Liability - a Non-traditional Reflection on a Traditional Term). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2004, vol. 147, No 11, p. 1041-1065. ISSN 0231-6625.
Display details
Displayed: 20/6/2024 14:50