Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

    1. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora." ("Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".). 1st ed. Brno: PdF MU, 2008, 66 pp. Výzkumná zpráva.

    2006

    1. STRÁNSKÁ, Zdenka and Ivana POLEDŇOVÁ. Problémy sociální adaptace žáků základních škol (Issues of Social Adaptation at Primary School Pupils). In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV pořádané Katedrou pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni ve dnech 5.-7.9. 2006 [CD-ROM]. 1st ed. Plzeň: ZČU v Plzni, 2006, p. 23-30, 7 pp. ISBN 80-7043-483-X.
    2. STRÁNSKÁ, Zdenka and Ivana POLEDŇOVÁ. Problémy sociální adaptace žáků základních škol (Issues of Social Adaptation at Primary School Pupils). In Kocurová, M. (Ed.): Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací 14. konference ČAPV pořádané Katedrou pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni ve dnech 5.-7.9. 2006. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006, p. 33-33. ISBN 80-7043-483-X.
Display details
Displayed: 18/5/2024 08:16