Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

 1. ŘEZNÍK, Tomáš. Sensor Web Enablement. In CD Zborník príspevkov 17. kartografickej konferencie 2007. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej Republiky, 2007. p. 166-171. ISBN 978-80-89060-11-5.
  Name in Czech: Senzorové sítě, princip a vizualizace
  Name (in English): Sensor Web Enablement
  RIV/00216224:14310/07:00022664 Proceedings paper. Earth magnetism, geodesy, geography. Czech. Slovakia.
  Řezník, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: measurements; sensors; visualization; communication; interoperability
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D., učo 52529. Changed: 30/11/2007 14:35.
 2. 2006

 3. MATÝSKA, Martin. Měření výkonnosti dle teorie omezení. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006. p. 989-1001, 12 pp. ISBN 80-245-1091-X.

  Keywords in English: theory of constraints;cost accounting;measurements;throughput accounting

  Changed by: Ing. Martin Matýska, Ph.D., učo 22384. Changed: 23/10/2006 19:43.
 4. 1996

 5. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Jiří LECHNER, Věra MARYŠKOVÁ and Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Biofyzikální praktikum (Practical exercises in biophysics). editor Vojtěch Mornstein. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 150 pp. ISBN 80-210-1416-4.
  Name (in English): Practical exercises in biophysics
  RIV: Book on a specialized topic. Biophysics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Biophysics; Practical exercises; Education; Measurements

  Changed by: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., učo 2001. Changed: 7/5/1999 15:32.
Displayed: 29/5/2023 20:13