MATÝSKA, Martin. Měření výkonnosti dle teorie omezení. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Nakladatelství Oeconomica. p. 989-1001, 12 pp. ISBN 80-245-1091-X. 2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Měření výkonnosti dle teorie omezení
Authors MATÝSKA, Martin.
Edition Praha, Nová teorie ekonomiky a managementu organizací, p. 989-1001, 12 pp. 2006.
Publisher Nakladatelství Oeconomica
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-245-1091-X
Keywords in English theory of constraints;cost accounting;measurements;throughput accounting
Tags cost accounting, Measurements, Theory of Constraints, throughput accounting
Changed by Changed by: Ing. Martin Matýska, Ph.D., učo 22384. Changed: 23/10/2006 19:43.
Abstract
Teorie omezení Eliyahu M. Goldratta přináší nejen nový pohled na řízení podniků ale i nový přístup, jak hodnotit efektivnost dopadů změn. Jím navrhované postupy pak poskytují zcela odlišné výsledky ve srovnání metodami založenými na konceptu nákladového účetnictví. Tento příspěvek si klade za cíl ukázat rozdíly v obou přístupech a také zdůvodnit proč nákladové účetnictví může selhat při hodnocení změn.
Abstract (in Czech)
Teorie omezení Eliyahu M. Goldratta přináší nejen nový pohled na řízení podniků ale i nový přístup, jak hodnotit efektivnost dopadů změn. Jím navrhované postupy pak poskytují zcela odlišné výsledky ve srovnání metodami založenými na konceptu nákladového účetnictví. Tento příspěvek si klade za cíl ukázat rozdíly v obou přístupech a také zdůvodnit proč nákladové účetnictví může selhat při hodnocení změn.
Abstract (in English)
Eliyahu M. Goldratt and his theory of constraints bring not only a brand new insight in management but also a specific approach how to evaluate an impact of changes. His methods give then totally different results in comparison with methods based on philosophy of cost accounting. The purpose of this paper is to show differences between these two approaches and also give reasons why cost accounting can fail as a concept for evaluating of changes.
PrintDisplayed: 16/4/2024 13:29