Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. MATÝSKA, Martin. Rozhodování na základě teorie omezení a využití metody variabilních nákladů v českých podnicích (Decision making based on Theory of Constraints and utilization of Variable Costing in Czech companies). In Koncepce a praxe měření výkonnosti. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. p. 133-148, 15 pp. ISBN 978-80-245-1222-8.
  2. 2006

  3. MATÝSKA, Martin. Měření výkonnosti dle teorie omezení. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006. p. 989-1001, 12 pp. ISBN 80-245-1091-X.
  4. MATÝSKA, Martin. Možnosti využití teorie omezení při vývoji a údržbě software. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. p. 215-224. ISBN 80-7318-384-6.
  5. 2005

  6. ŽÁK, Jan and Martin MATÝSKA. Svět nákladů a svět průtoku. In In Sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. 1st ed. Zlín: Baťova univerzita, 2005. 11 pp. ISBN 80-7318-257-2.
Display details
Displayed: 28/3/2023 16:24