ŽÁK, Jan and Martin MATÝSKA. Svět nákladů a svět průtoku. In In Sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. 1st ed. Zlín: Baťova univerzita, 2005, 11 pp. ISBN 80-7318-257-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Svět nákladů a svět průtoku
Authors ŽÁK, Jan and Martin MATÝSKA.
Edition 1. vyd. Zlín, In Sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference, 11 pp. 2005.
Publisher Baťova univerzita
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-7318-257-2
Keywords in English Theory of Constraints; Activity Based Costing; cost accounting; throughput accounting; cost calculation
Tags Activity Based Costing, cost accounting, cost calculation, Theory of Constraints, throughput accounting
Changed by Changed by: Ing. Martin Matýska, Ph.D., učo 22384. Changed: 7/11/2005 14:42.
Abstract
Teorie omezení i Activity Based Costing reprezentují dva odlišné přístupy ke kalkulaci nákladů výrobků, přičemž oba jsou dnes velmi v módě. Účelem tohoto příspěvku je vysvětlit jejich základní logiku a na základě dvou příkladů demonstrovat vzájemné odlišnosti i jejich vztah ke kalkulacím vycházejícím z tradičně pojatého nákladového účetnictví. Závěr pak obsahuje objasnění kritiky Activity Based Costing z pozice teorie omezení.
Abstract (in English)
Theory of Constraints and Activity Based Costing represent two different concepts of product cost calculations. The purpose of this paper is to explain their basic logic and based on two examples to demonstrate mutual differences and their relation to traditional cost accounting calculations. The conclusion clarifies criticism of Activity Based Costing from the view of the Theory of Constraints.
PrintDisplayed: 23/5/2024 08:18