Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2012

  1. KALHOUS, David. Anatomy of a Duchy. The Political and Ecclesiastical Structures of Early Přemyslid Bohemia. 1st ed. Leiden - Boston: Brill, 2012. 350 pp. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages. ISBN 978-90-04-22980-8.
  2. 2008

  3. KALHOUS, David. K významu sirmijské a apoštolské tradice při formování episkopální organizace na Moravě (The significance of the Sirmian and apostolic tradition in shaping the Moravian episcopal organization). In Východní Morava v 10. až 14. století. Brno: Moravské zemské muzeum; Archeologický ústav AV ČR Brno, 2008. p. 43-52. ccc. ISBN 978-80-7028-319-6.
  4. 2003

  5. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Hledání Metodějova hrobu (Looking for grave of Methodius). In Dějiny ve věku nejistot. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2003. p. 151-176. Sborník k příležitosti 70. narozenin D. Třeštíka. ISBN 80-7106-647-8.
  6. 2001

  7. MELICHAR, Rostislav. Kdy našli ss. Konstantin-Cyril a Metoděj ostatky s. Klimenta? - Pokus o odpověď z pohledu přírodovědce (When did St. Constantinus-Cyrillus and Methodius find St. Clement's relics? - An attempt at an answer from the natural historian's point of view). In Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov: Muzeum Prostějovska, Prostějov, 2001. p. 31-43. ISBN 80-86276-07-4.
Display details
Displayed: 7/12/2022 04:58