Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2010

  1. JAGOŠOVÁ, Lucie. Co vzkazují návštěvníci muzeu? Kvalitativní analýza návštěvní knihy (What is the message of visitors to the museum? Qualitative analysis of the guestbook). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk : Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, p. 684-692, 761, 10 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.

  2008

  1. DOLÁK, Jan. A Museum is the Reality. In Museums, museology and global communication. 1st ed. Changsha: ICOFOM, 2008, p. 115-121. ISBN 978-3-00-025442-0.
  2. DOLÁK, Jan. Documentation of the recent period in the Czech Republic. In Connecting Collecting. 1st ed. Stockholm: Samdok, Nordiska museet, 2008, p. 108 -109. ISSN 1651-1581.
  3. DOLÁK, Jan. Jiří Špét - osmdesátiletý (Jiří Špét - 80 years). Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, vol. 2008, No 3, p. 19-20. ISSN 1213-2152.
  4. DOLÁK, Jan. Komunikace prostřednictvím muzejních expozic (Communication by means of Museum Exhibitions). In Múzeum a muzeológia - ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. 1st ed. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2008, p. 35-39. ISBN 978-80-8083-596-5.
  5. HOLMAN, Pavel. Moderní materiály v muzeích z muzeologického pohledu (New materials in museums - museological view). In Moderní materiály ve sbírkách - odborný seminář. 1st ed. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek, 2008, p. 49-53.
  6. DOLÁK, Jan. Nepřeháníme to občas s tou konzervací? (Don´t We Sometimes Exggerate it with the Conservation?). In Muzea, památky a konzervace 2008. 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008, p. 193-194. ISBN 978-80-86413-53-2.
  7. DOLÁK, Jan. Osmdesátník Jiří Špét (Jiří Špét - 80). Múzeum. Bratislava: Slovenské národné muzeum, 2008, vol. 2008, No 2, p. 58-59. ISSN 0027-5263.
  8. DOLÁK, Jan. Task of Museums in Intercultural Communication. In Intercultural and Interreligious Dialogue for Sustainable Developement. 1st ed. Moskva: Russian Academy for Public Administration under the President of the Russian Federation, 2008, p. 176-177. ISBN 978-5-7729-0335-3.
  9. DOLÁK, Jan. Towards a Modern Museum Communication. In Heading Towards a Modern Museum. 2008.
  10. JŮVA, Vladimír. Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání (Cybermuseums and new possibilities of education). Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2008, vol. 2008, No 4, p. 3-19. ISSN 1211-4669.

  2007

  1. KIRSCH, Otakar. Formy spolupráce českých a německých muzejníků (na příkladu Moravy) (Forms of cooperation between Czech and German museologists (using the example of Moravia).). In Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa. Příspěvky z mezinárodní konference 25. - 26. dubna 2007 v Hartmanicích u Sušice. 1. vyd. Plzeň: Grafia, s. r. o., 2007, p. 171-178, 239 pp. ISBN 978-80-87046-12-8.
  2. DOLÁK, Jan. Muzejní dokumentace a prezentace nejnovějších dějin (Museum documentation and presentation of the very latest history). In Teorie a praxe - dokumentace společnosti. 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně, 2007, p. 11-18. ISBN 80-86413-40-3.
  3. RÁJA, Martin. Učitel Jan Kupka a muzeum ve Vyškově (Teacher Jan Kupka and the Museum in Vyškov). In Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Přerov: Muzeum Komenského, příspěvková organizace, 2007, p. 113-117. ISBN 978-80-254-0871-1.
  4. DOLÁK, Jan. Za Josefem Benešem (Josef Beneš passed away). Múzeum. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2007, 2007/LIII, No 3, p. 59-59. ISSN 0027-5263.

  2006

  1. DOLÁK, Jan. Dokumentace současnosti doma i ve světě (Documentation of the present: home (Czech Republic) and abroad). In Teorie a praxe - dokumentace současnosti, Sborník z odborného semináře. 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně, 2006, p. 4-20. ISBN 80-86413-31-4.
  2. SEKOT, Aleš. Jůva; V. Dětské muzeum - edukační fenomén pro 21. století. (Jůva; V. Child museums: Educational Phenomenon for 21.st Century). Pedagogická orientace. PRAHA: Pedagogická orientace, 2006, vol. 2006, 1211-4669, p. 121-123.
  3. HOLMAN, Pavel. Prezentace textilu v evropských muzeích. Střípky z evropských muzeí (Presentation of textile in European museums). In Textil v muzeu. Prezentovat, ano či ne? 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně, 2006, p. 25-28. ISBN 80-86413-36-5.

  2005

  1. JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům (Museum Education - Origins and Trends). Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2005, r. 57, č. 3, p. 229-243. ISSN 1335-1982.

  2004

  1. JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum : Edukační fenomén pro 21. století (Children's museum : Educational phenomenon for the 21st century). 1st ed. Brno: Paido, 2004, 270 pp. ISBN 80-7315-090-5.
  2. DOLÁK, Jan. Několik poznámek o špatné komunikaci (Several comments about a bad communication). In Naše muzejnictví v minulém desetiletí II. čili Muzejníkovo soužití s médii a politiky. 1st ed. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2004, p. 34-36.

  2003

  1. JŮVA, Vladimir. Děti, mládež, ... a muzea? (Children, youth, ... and museums?). Ladění. Brno: PdF MU, 2003, vol. 2003, No 1, p. 33. ISSN 1211-3484.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituální a performační aspekty muzejní animace (Ritual and performative aspects of museums animation). 2003rd ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, 124 pp. ISBN 80-7028-205-3.
  3. JŮVA, Vladimír. Zpráva z konference "Děti, mládež, ... a muzea? III.". Univerzitní noviny. Brno: MU Brno, 2003, vol. 10, No 4, p. 18-19. ISSN 1211-6866.

  2002

  1. JŮVA, Vladimír. Česká muzea pro volný čas mládeže (Czech museums for leisure of youth). In SOCIALIA 2002. K sociální analýze mládeže. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, p. 119-121. ISBN 80-7041-784-6.
  2. DOLÁK, Jan. Muzeum a změna (Museum and change). 2002.

  2001

  1. HOLMAN, Pavel. Muzejník a jeho práce v terénu (Museum worker and his/her work in the field). In Metodika muzejní práce v terénu aneb Muzejník jako sběrač, lovec, objevitel. Sborník přednášek ze semináře 22. - 23. června 2000. "1st ed.". Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2001, p. 3.
  2. DOLÁK, Jan. Nové muzejní instalace na Třeboňsku a Pacovsku. (New museum installings in Třeboň region and Pacov region). In In Naše muzejnictví v minulém desetiletí čili muzejníkovo soužití s múzami, úředníky i zedníky. Sborník přednášek ze semináře 21.-22.6.2001 v Hodoníně. 1st ed. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2001, p. 82-83.

  2000

  1. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně (Documentation and Support of Civic Co-habitation in the City of Brno). Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2000, vol. 1999, No 8, p. 54-58, 76 pp. ISSN 1212-070.

  1996

  1. DOLÁK, Jan. Buď vítán, přítěži. (Welcome - the clog.). In Muzea a návštěvníci aneb Jsou návštěvníci v muzeích vítaní či na obtíž. 1st ed. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1996, p. 47 - 51.
  2. HOLMAN, Pavel. Postavení konzervace v rámci muzea (The Position of Conservation Within the Museum). Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií. Praha: Asoc. čes. a moravskosl. muz. a galerií, 1996, vol. 1996, 6-7, p. 8-9. ISSN 1213-2152.
  3. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků (Co-operation of museum and school - impulse to creativity of teachers and pupils). In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1st ed. Brno: Paido, 1996, p. s. 109-111, 3 pp. ISBN 80-85931-23-0.
Display details
Displayed: 13/6/2024 06:06