JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků (Co-operation of museum and school - impulse to creativity of teachers and pupils). In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1st ed. Brno: Paido, 1996, p. s. 109-111, 3 pp. ISBN 80-85931-23-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků
Name (in English) Co-operation of museum and school - impulse to creativity of teachers and pupils
Authors JŮVA, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Tvořivost v práci učitele a žáka, p. s. 109-111, 3 pp. 1996.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/96:00008515
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 80-85931-23-0
Keywords in English creativity; school; museum; co-operation; museum education; teacher; pupil
Tags co-operation, creativity, museum, museum education, pupil, school, teacher
Changed by Changed by: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., učo 1058. Changed: 9/2/2004 14:37.
Abstract
Spolupráce muzea a školy představuje řadu impulsů v rozvoji tvořivosti učitelů a žáků
Abstract (in English)
Co-operation of museum and school - impulse to creativity of teachers and pupils
Links
GA406/96/1102, research and development projectName: Rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků
Investor: Czech Science Foundation, Development of activity, independence and creativity of pupils
PrintDisplayed: 24/7/2024 05:54