Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. HOLZER, Jan and Stanislav BALÍK. Postkomunistyczne rezimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej (Post-Communist Non-Democratic Regimes. Study to Metamophorses of Political Theory in Post-Transitive Time). 1. vydání. Krakow: Osrodek Mysli Politycznej, 2009. 237 pp. seria Biblioteka Mysli Politycznej. ISBN 978-83-60125-67-0.
 2. 2008

 3. HOLZER, Jan and Petr HLAVÁČEK. Opozice v nedemokratických režimech. Vstupní poznámky k možnostem a limitům stávají teorie tohoto pojmu (Opposition in Non-Democratic Regimes. Limits and Potentioal of Current Theoretical Concepts). Středoevropské politické studie. Brno: MPU, 2008, Vol X, No 1, p. 1-16. ISSN 1212-7817.
 4. BALÍK, Stanislav. Revoluce jako klasifikační kritérium pro nedemokratické režimy? (The Revolution as a Class Mark for the Non-Democratic Regimes?). In HANUŠ, Jiří and Radomír VLČEK. Interpretace ruské revoluce 1917. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. p. 102-108. Dějiny a kultura, 16. ISBN 978-80-7325-150-5.
 5. 2007

 6. HOLZER, Jan and Stanislav BALÍK. Postkomunistické nedemokratické režimy (Post-Communist Non-Democratic Regimes). první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 223 pp. Politologická řada - č. 25. ISBN 978-80-7325-128-4.
 7. 2006

 8. BALÍK, Stanislav. Az 1956-os események mint a poszt-totalitárius átmenet mérföldkövel? (Events of the Year 1956: the Landmark in the Transition towards Post-totalitarianism?). Prágai Tükör. Praha, 2006, XIV., No 5, p. 30-34. ISSN 1210-3853.
 9. 2005

 10. BALÍK, Stanislav and Věra STÝSKALÍKOVÁ. Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu (Berishas and Post-Berishas Albania the Case Study of Defect Regime). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., No 4, p. 366-388. ISSN 1212-7817.
 11. BALÍK, Stanislav. Čeští katoličtí intelektuálové a nedemokratické režimy (Czech Catholic Intellectuals and Non-Democratic Regimes). In KUBÍČEK, Tomáš and Jan WIENDL. Víra a výraz. Sborník z konference "...bývalo u mne zotvíráno...". Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. 1st ed. Brno: Host, 2005. p. 174-188. mimo řady. ISBN 80-7294-163-1.
 12. BALÍK, Stanislav and Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu (Serbia under Milosevic. The Case Study of Competitive Mobilisational Authoritarian Regime). Stedoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., No 4, p. 456-479. ISSN 1212-7817.
 13. BALÍK, Stanislav and Jan HOLZER. Moderní teorie totalitarismu a její česká reflexe (The Modern Theory of Totalitarianism and Its Czech Reflexion). In BUDIL, Ivo. Totalitarismus. 1st ed. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, 2005. p. 10-23. ISBN 80-903412-3-3.
Display details
Displayed: 9/6/2023 14:35