Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. PETROVÁ, Jana and Halina MATĚJOVÁ. Alternativní způsoby stravování vysokoškolských studentů v Brně (Consumption of special diets among university students in Brno). Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, vol. 64, No 1, p. 24-27. ISSN 1211-846X. 2009.
  2. PEKÁR, Stanislav and Soeren TOFT. Can ant-eating Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae) develop on a diet optimal for polyphagous predators. Physiological Entomology. United Kingdom: Royal Entomological Society, vol. 34, No 2, p. 195-201. ISSN 0307-6962. 2009.
  3. KADLÍKOVÁ, Jana and Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Výživové zvyklosti v adolescenci. In Sborník abstrakt Konstantinovy Lázně 30.ledna - 1.února 2009. 1st ed. Konstantinovy Lázně: Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s. 1 pp. 2009.

  2008

  1. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Michal RAUS and Tatiana KIMÁKOVÁ. A survey into basic school pupils´ lifestyle. Central European Journal Occupational and Environmental Medicine. Budapest: The Occupational Health Foundation, vol. 14, No 1, p. 40-41. ISSN 1219-1221. 2008.
  2. PAVLÍKOVÁ, Eva. Časné projevy poruch vývoje: identifikace, prevence (Early signs of neurodevelopmental disorders: diagnosis and intervention). konference XXVI. Psychologické dny, Olomouc 4.- 6. 9. 2008, 2008.
  3. FIALOVÁ, Jana. Nutrition friendly schools initiative: Nový program Světové zdravotnické organizace (Nutrition friendly schools initiative: A new programme of the World health organization). Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, vol. 53, No 4, p. 146-148. ISSN 1802-6281. 2008.
  4. SEKOT, Aleš and Zuzana BRÁZDOVÁ. Physical Activity and Nutrition as the Social Factors Influencing the Epidemic of Obesity. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, vol. 2, No 1, p. 112-125. ISSN 1802-7679. 2008.
  5. FIALA, J. Současný stav vnímání výživy v prevenci rakoviny (Present state in perception of nutrition in cancer prevention). Onkologická péče. vol. 12, No 1, p. 7-11. ISSN 1214-5602. 2008.
  6. FIALA, J, L KUKLA and K POSLUŠNÁ. Struktura stravy 11-letých dětí - studie ELSPAC (The Diet Structure of 11-year-old Children - the ELSPAC Study). Československá pediatrie. vol. 63, No 9, p. 481-490. ISSN 0069-2328. 2008.
  7. POKORNÁ, Jitka, Veronika BŘEZKOVÁ and Tomáš PRUŠA. Výživa a léky v těhotenství a při kojení (Nutrition and drgus during pregnancy and breastfeeding). 1st ed. Brno: ERA. 132 pp. Zdravá rodina. ISBN 978-80-7366-136-6. 2008.
  8. HRNČIŘÍKOVÁ, I., Ladislav SVOBODA and H. SUCHÁ. Výživa orientačních běžců (Nutrition of orienteering runners). In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno. p. 24. ISBN 978-80-7392-046-3. 2008.

  2007

  1. POKORNÁ, Andrea. Hodnocení nutričního stavu u seniorů – nové metody a postupy (Assesment of the nutrition staus by seniors - elderly people - new methods and procedures). In Sborník II. Mezinárodní konference ošetřovatelství. Nové trendy v ošetřovatelské péči. 2007th ed. Brno: NCO NZO. p. 50-53. 2007.
  2. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK and Michal RAUS. LIFESTYLE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 155-170. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  3. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka and Jana JUŘÍKOVÁ. Některé aspekty sebehodnocení životního stylu žen navštěvujících kurz aerobiku (Some of the aspects of the lifestyle self-evaluation of women attending aerobic courses). In Studentská vědecká konference kinantropologie 2007. 1. vyd. Brno: MU Brno. 32 pp. 2007.
  4. SEKOT, Aleš. Obezita versus fyzická aktivita (Obesity versus physical activity). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, vol. 2007, No 4, p. 7-12. ISSN 1211-3387. 2007.
  5. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA, Jiří VORLÍČEK, Radka ALEXANDROVÁ, S. BLAŽKOVÁ, Z. BYSTŘICKÝ, Pavel FADRUS, Ludmila HYNKOVÁ, O. JARKOVSKÁ, Jiří JURA, J. JUŘÍČKOVÁ, Z. KALVACH, J. KIRSCHOVÁ, Petr LOKAJ, Jan MALÁSKA, A. MIŠOŇOVÁ, J.M. PROKOP, Lukáš PRUDIL, P. RIDZOŇ, Z. ŘEHÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, M. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ and P. VEDRA. Paliativní medicína pro praxi (Palliative medicine in practice). paliativní péče. 1.vyd. Praha: Galén. 362 pp. ISBN 978-80-7262-505-5. 2007.
  6. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava and Michaela HAMROVÁ. Problematika výživy v psychiatrii (Support problems in psychiatry). Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, vol. 9, No 8, p. 910-916. ISSN 1212-4184. 2007.

  2006

  1. MATĚJOVÁ, Halina, Martin FOREJT, Jitka FEKETOVÁ and Alexandra KOŠŤÁLOVÁ. Kam s ním? (Where with him ?). In II.celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU Brno. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 14-15. ISBN 80-210-3973-6. 2006.
  2. FIALA, Jindřich. Prevence nemocí s využitím moderních informačních technologií: interaktivní webové stránky a jejich efekt (Prevention of diseases using modern information technologies: interactive web pages and their effect.). Praktický lékař. vol. 86, No 9, p. 485-490. ISSN 0032-6739. 2006.
  3. FIALA, Jindřich. Přes internet k aktivnímu zdraví - centrum prevence a zdravého životního stylu (Through the internet to active health - The center for prevention and healthy lifestyle). Hygiena. vol. 61, Supl 1, p. 11-18. ISSN 1210-7840. 2006.

  2004

  1. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava. Longitudinální multicentrická studie u institucionalizovanch gerontopsychiatrických nemocných - změny stavu výživy u nemocných s demencí - výsledky dvouleté studie (Longitudinal study with gerontopsychiatry diseasse - changes nutritions with dementia diseasse). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis s.r.o., vol. 8, suppl. 1, p. 30-30. ISSN 1211-7579. 2004.
  2. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jan POKORNÝ, Jana DOSTÁLOVÁ and Lenka DURANOVÁ. Preferencje dodatków do potraw mięsnych w zakładach żywienia zbiorowego (Preference of Side-dish to meat meal in Dining Halls). 1st ed. Warszawa: Szkoła główna gospodarstwa wiejskiego. p. 563 - 568. ISBN 83-7244-560-5. 2004.
  3. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK, Magdalena KUBÍNIOVÁ, Lucie OGROCKÁ and Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany.Výsledky analytické retrospektivní studie u kuřáků marihuany a dvou srovnávacích souborů (kuřáci tabáku, nekuřáci) (Eating habit of marihuana smokers. Results of analytic retrospective study at marihuana smokers and 2 comparative files (tobacco smokers, non-smokres)). 1st ed. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
  4. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milan BAJER and Jindřich FIALA. Výživa a krevní lipidy u pacientů po protinádorové terapii (Nutrition). Praha: GALÉN. 223 pp. ISBN 80-7262-264-1. 2004.
  5. BRÁZDOVÁ, Zuzana and Jindřich FIALA. Výživa a nádory uropoetického a urogenitálního ústrojí. Urologické listy. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2., No 3, p. 15-18. ISSN 1214-2085. 2004.
  6. FIALA, Jindřich. Výživa a riziko rakoviny - část I: Základní principy. (Nutrition and cancer risk - part I: Basic priciples). Výživa a potraviny. vol. 59, No 1, p. 16-19. ISSN 1211-846X. 2004.
  7. FIALA, Jindřich. Výživa a riziko rakoviny - část II: Aktuální výživová doporučení pro prevenci rakoviny (Nutrition and cancer risk - part II: Current dietary guideliness for cancer prevention). Výživa a potraviny. vol. 59, No 2, p. 30-33. ISSN 1211-846X. 2004.

  2003

  1. MORNSTEIN, Vojtěch. Alternatív orvoslás és áltudomány - Egy biofizikus megjegyzései (Alternative medicine and pseudoscience - comments of a biophysicist). 'přel. Bencze Gyula'. Természet Világa. Budapest: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, vol. 134, No 3, p. 132-134. ISSN 0040-3717. 2003.
  2. KRUSOVÁ, Darja and Assad ZHARFBIN. Vliv diabetu na nutriční stav a peritoneální funkce u pacientů zařazených do programu kontinuální peritoneální dialýzy. Praha. s.37. Diabetologie,metabolism.,endokrin a výž.,suppl.6. 2003.
  3. HRSTKOVÁ, Hana, Milan BAJER, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MATUŠKA and Lenka VORLOVÁ. Výživa kojenců a mladších batolat (.). I. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů. 77 pp. ISBN 80-7013-385-6. 2003.

  2002

  1. MORNSTEIN, Vojtěch. Alternative medicine and pseudoscience - comments of a biophysicist. Skeptical Inquirer. Amherst: CSICOP, vol. 26, No 6, p. 40-43. ISSN 0194-6730. 2002.
  2. PAVLÍKOVÁ, Eva. K souvislostem raného motorického vývoje a LMD (Early motor development and ADHD). Medlov: Sympozium "Mládež, děti a rodina v období transformace", 19.-21.9., 2002.
  3. PAVLÍKOVÁ, Eva. Prevence lehkých mozkových dysfunkcí - alternativní přístup? (Prevention of Minimal brain Encefalopathy - alternative Approach?). neuveden: Konference "Psychologie zdraví" 10.-12.5. 2002, Vernířovice, ČR, 2002.
  4. HRUBÁ, Drahoslava and Eva MALÍKOVÁ. Primární prevence v těhotenství (Primary prevention in pregnancy). Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, vol. 6, No 4, p. 29-32. ISSN 1211-6645. 2002.
  5. PAVLÍKOVÁ, Eva. Raný vývoj a lehké mozkové dysfunkce (Early motor development and ADHD). In Děti, mládež a rodiny v období transformace. (Sborník prezentací na sympoziu pořádaného ve dnech dnech 19.-21 září 2002 Fakultou soc. studií MU Brno.). Brno: Barrister & Principal. p. 205-215. ISBN 80-86598-36-5. 2002.
  6. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ and Josef HAK. Role výživy v dlouhodobé úpravě životního stylu dětských astmatiků (The Role of Nutrition in Long - Term Modification of Life Style of Asthmatic Children). Alergie. ČR: Bibliographia Midica Čechoslovaca, 4/2002, 3/2002Bro,, p. 200-205. ISSN 1212-3536. 2002.

  2001

  1. FIALA, Jindřich. Doporučení pro výživu v těhotenství (Dietary guideliness for pregnant women). Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, vol. 2001, No 1, p. 42-49. ISSN 1211-6645. 2001.
  2. FIALA, Jindřich. Intersexuální rozdíly ve výživových zvyklostech školních dětí (Intersexual differences in dietary habits in schoolage children). In Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác. Bratislava: Štátny zdravotný ústav SR. p. 207-213. ISBN 80-7159-126-2. 2001.

  2000

  1. MAROUNEK, Milan, Pavel BŘEZINA and Jan ŠIMŮNEK. Fyziologie a hygiena výživy (Physiology and hygiene of nutrition). Vyškov: VVŠ PV. 132 pp. 1. ISBN 80-7231-057-7. 2000.
  2. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA and Halina MATĚJOVÁ. Příjem vybraných živin u dětí v České republice (Intake of selected nutrients by children in the Czech republic). Hygiena. Praha: ČLS JEP, vol. 45, No 1, p. 10-15. ISSN 1210-7840. 2000.
  3. ÁDÁNY, Róza, Fuller BAZER, Kees BERTENS, Victor BOULYJENKOV, Jiří FAJKUS, Suzanne FEETHAM, Wayne GERLACH, Kiran KUCHERIA, George KUO, Rubén LISKER, Luksana MAKONKAWKEYOON, Per-Gunnar SVENSON, Eileen RAWNSLEY, Rouel ROQUE, Shalev AD-EL, Marie VOJTÍŠKOVÁ, Stellan WELIN and R.L. ZIMMERN. The Health Industry Council. 1st ed. Texas: The Health Industry Council. 12 pp. World Health Forum 2000. 2000.
  4. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ and Martin PETRENKO. Vliv vybraných životních podmínek na výsledky IVF (Selected conditions of life and their influence on the IVF results). Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., vol. 7, No 3, p. 193-198. ISSN 1335-0862. 2000.
  5. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Igor CRHA and Hana HRSTKOVÁ. Výsledky intervence zaměřené na zlepšení výživy českých těhotných a kojících žen (Results of intervention focused on nutrition improvement of czech pregnant and breast-feeding women). Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., vol. 7, No 3, p. 140-143. ISSN 1335-0862. 2000.
  6. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ and Josef HAK. Výživové zvyklosti u detí a adolescentov s diagnózou astma bronchiale (Dietary habist in the sample of children and adolescents wih diagnosis asthma bronchiale). Detský lekár. Bratislava: Bonus, vol. 7, No 4, p. 25-26. ISSN 1335-0838. 2000.

  1999

  1. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Halina MATĚJOVÁ and Jindřich FIALA. Metoda screeningového hodnocení výživové spotřeby těhotných žen (Method of screening evaluation of dietary consumption in pregnant women). Česká gynekologie. Praha, vol. 64, No 4, p. 266-270. ISSN 1210-7832. 1999.
  2. HRUBÁ, Drahoslava, Petr KACHLÍK and Anna KLIMOVÁ. Poporodní výživa dětí kouřících a nekouřících matek (Post-partum nutrition of children of smoking and non-smoking mothers). Hygiena. Praha: ČLS JEP, vol. 44, No 4, p. 204-213. ISSN 1210-7840. 1999.
  3. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ and Mojmír TYRLÍK. Výživa těhotných; rozdíly mezi ženami, které kouřily a nekouřily v průběhu těhotenství (Nutrition of pregnant women; differences between smokers and nonsmokers during gravidity). Gynekolog. Hradec Králové: medEXart, vol. 8, No 3, p. 112 - 118. ISSN 1210-1133. 1999.

  1998

  1. MATĚJOVÁ, Halina, Zuzana BRÁZDOVÁ and Petr KACHLÍK. Elixir M: Project focused on increasing calcium intake among czech children. Scripta medica. Brno: LF MU, vol. 71, No 8, p. 461-470. ISSN 1211-3395. 1998.
  2. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA and Halina MATĚJOVÁ. Food guide Pyramid 97: The first project focused on healthy nutrition of romany children in the Czech republic (Food guide pyramid 97: The first project focused on healthy nutrition of romany children in the Czech republic). Scripta Medica (Brno). Brno: MU Fakulta lékařská, vol. 71, No 8, p. 439-448. ISSN 1211-3395. 1998.

  1995

  1. FIALA, Jindřich. Projekt 5x denně: výživové chování dospělé populace (Project 5 a day: nutritional behavior od adult population). Acta hygienica epidemiologica et microbiologica. vol. 1195, No 1, p. 95-108. ISSN 0862-5956. 1995.
Display details
Displayed: 13/4/2024 23:46