Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2022

  1. TAUCHEN, Jaromír. KUBEŠ, V. … a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem. 2., dopl. a uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 293 pp. ISBN 978-80-280-0077-6.
  2. 2021

  3. TAUCHEN, Jaromír. Das Handelsrecht und seine Entwicklung im Protektorat Böhmen und Mähren (1939–1945) (Commercial Law and its Developments in the Protectorate of Bohemia and Moravia 1939–1945). Journal on European History of Law. 2021, vol. 12, No 1, p. 56-67. ISSN 2042-6402.
  4. 2016

  5. SCHELLE, Karel and Jaromír TAUCHEN. Vývoj kodifikace občanského práva (The Development of Codification of Civil Law). In Cerman, Ivo a kol. Habsburkové 1740-1918: vznikání občanské společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. p. 304-319. ISBN 978-80-7422-483-6.
  6. 2015

  7. STACHOŇOVÁ, Monika. Vliv médií na současné soudní rozhodování (Media influence on judicial decision making). In Večeřa, Miloš, Jan Hurdík, Martin Hapla a kolektiv. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 221-238. Edice Scientia č. 541. ISBN 978-80-210-8074-4.
Display details
Displayed: 7/12/2022 04:15