Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

    1. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Hodnocení aktivit primární protidrogové prevence studenty Masarykovy univerzity (Evaluation of the Primary Antidrug Prevention of Masaryk University Students). In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1st ed. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008, p. 19-19, 52 pp. ISBN 978-80-7392-044-9.
    2. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity (Habit-forming Substances, its Consuption, Attitudes and Opinions of Masaryk University Students). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7.
    3. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí (Masaryk University Students Point of View at Prevention of Pathological Addictions). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, 2008, p. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7.
Display details
Displayed: 23/5/2024 17:02