Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. JANÍK, Tomáš. K vybraným aspektům didaktických znalostí obsahu u učitelů fyziky (Selected aspects of pedagogical content knowledge of physics teacher). In FRANIOK, Petr and Dana (eds). KNOTOVÁ. Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 199-204, 5 pp. ISBN 978-80-210-4752-5.
  2. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR and Veronika NAJVAROVÁ. Pohledy na výuku fyziky na 2. supni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky (Look on physics instruction in lower secondary school: main findings of the CPV video study of Physics). Orbis scholae. 2008, vol. 2, No 1, p. 29-52, 23 pp. ISSN 1802-4637.
  3. JANÍK, Tomáš. Sachstrukturdiagramm einer Unterrichtsstunde: einen Weg zur Erfassung von Lerninhalten im Physikunterricht (Diagram of content structure of the lesson: a method for capturing content in physics teaching). In Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag, 2008, p. 185-188. ISBN 978-3-7000-0826-2.

  2006

  1. JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR and Veronika NAJVAROVÁ. Co ukázala CPV videostudie fyziky na 2. stupni základních škol? (Results from CPV videostudy of physics teaching.). In Sborník ze 14. konference České asociace pedagogického výzkumu (CD-ROM). Plzeň: ZČU, 2006, p. 1-22. ISBN 80-7043-483-X.
  2. JANÍK, Tomáš and Marcela MIKOVÁ. The Dynamic Nature of Pedagogical Content Knowledge: Video Case Study from Physics Instruction at the Czech Lower Secondary School. Geneva: University of Geneva, 2006. European conference on educational research.
  3. JANÍK, Tomáš and Marcela MIKOVÁ. Videostudie: Výzkum výuky založený na analýze videozáznamů (Video study: research based on an analysis of a lesson video recording). Brno: Paido, 2006, 154 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-127-8.

  2002

  1. BARTOŠ, Jiří and Jana MUSILOVÁ. Překvapivé demonstrační experimenty (Surprising demonstration experiments). In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, p. 626-631. ISBN 80-7082-907-9.
  2. CZUDKOVÁ, Lenka and Jana MUSILOVÁ. Rozumíme silám tření? (Do we understand frictional forces?). In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, p. 621-625. ISBN 80-7082-907-9.
Display details
Displayed: 23/6/2024 19:02