Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Drugs, Future Doctors and Pedagogues at Masaryk University. Online. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 655-670. ISBN 978-80-7315-138-6

  2006

  1. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 1st part.). Online. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, vol. 41, No 1, p. 3-15. ISSN 0862-0350
  2. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 2nd Part.). Online. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, vol. 41, No 3, p. 129-144. ISSN 0862-0350
  3. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD" (A pilot preventive project "Narcotics-Reason-Impact"). Online. In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1st ed. MU Brno: PdF MU. p. 391-417, 491 pp
  4. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU (The sample of the drug scene at two faculties of the Masaryk University). Online. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. 1st ed. Brno: KONVOJ, s.r.o. p. 21-39, 200 pp. ISBN 80-7302-113-7

  2004

  1. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Pilotní studie zaměřená na zneužívání návykových látek a šikanu na prvním stupni ZŠ [CD-ROM] (A pilot study focused on abuse of habit-forming substantions and torture at the infant school [CD-ROM]). Online. 1st ed. Brno: PdF MU v Brně. ISBN neurčeno
  2. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools. Online. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. 1. vyd. Brno: PAIDO. p. 529-541. ISBN 80-7315-093-X
  3. KONEČNÁ, Zdeňka and Alexandra JANČÍKOVÁ. The Internal Environmnet of Companies Operating in the Czech Republic: The Results of a Pilot Research Study. Online. In Proceedings of 13th Annual World Business Congress "Global Business: Coping with Uncertainty". 2004th ed. Maastricht, The Netherlands: The International Management Development Association. p. 1-3. ISBN 1-888624-03-5
Display details
Displayed: 23/4/2024 22:15