Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. NEČASOVÁ, Mirka. Profesionalismus a etické kodexy v sociální práci (Professionalism and codes of ethics in social work). In FISCHER, Ondřej and René MILFAIT. Etika pro sociální práci. Praha: JABOK, 2008. p. 72-94, 22 pp. ISBN 978-80-904137-3-3.
 2. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus osobnostní rozvoj (Sports training versus personal development). In K sobě, k druhým, k profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 119-123, 4 pp. ISBN 978-80-210-4595-8.
 3. 2007

 4. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Account Manager pro nereklamní příjmy. Brno: PdF MU Department of English, 2007. 2 pp. The Messenger. ISSN 1214-6676.
 5. 2006

 6. SEKOT, Aleš. K sociálním aspektům profesní pozice trenéra (To Social Aspects of the Professional Position of the Coach). In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 13-30, 16 pp. ISBN 80-210-4136-6.
 7. 2003

 8. SEKOT, aleš. Sport a ekonomie: mezinárodne v Athénách (Sport and economy: At international leven in Athens). Brno: Masarykova univerzita, 2003, vol. 10, 3/2003, p. 12-13. ISSN 1211-6866.
 9. 2002

 10. NOVOTNÝ, Petr. Osamělý učitel... (A Lonely Teacher...). Pedagogika, Praha: PedF UK Praha, 2002, vol. 52, No 3, p. 265-266. ISSN 3330-3815.
 11. 1998

 12. ŘEHULKA, Evžen and Oliva ŘEHULKOVÁ. Osobnost učitele: studium osobnosti prostřednictvím profese (Teacher's personality: the study of personality by the means of profession). Zprávy PsÚ AV ČR, Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1998, vol. 1998, No 2, p. 18. ISSN 1211-2631.
Display details
Displayed: 29. 11. 2020 03:02