Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. ŠPALEK, Jiří. Dobrovolné přispívání na veřejný statek: Jsou čeští studenti jiní? (Voluntary Contribution Mechanism for Public Good: Are Czech Students Different?). In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 222-235. ISBN 978-80-7399-657-4.
 2. ŠENEKLOVÁ, Jitka and Jiří ŠPALEK. Jsou ekonomové jiní? Ekonomický model versus realita. (Are Economists Different? Economic Model vs Reality.). Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2009, vol. 57, No 1, p. 21-45. ISSN 0032-3233.
 3. ŠKARABELOVÁ, Simona. Subsidies to culture in Brno - Czech Republic. In Topical Questions of Reforming Housing and Public Services in Ukraine. 1. vyd. Donetsk, Ukrajina: Donbas national academy of civil engineering and architecture, 2009. p. 9-11.
 4. 2008

 5. ŠPALEK, Jiří, Zuzana DARMOPILOVÁ, Marek PAVLÍK and Dagmar ŠPALKOVÁ. Černé pasažérství při dobrovolném přispívání na veřejný statek: Model a realita (Free Riding in Voluntary-Contributions Mechanism to Public Goods: The Model and Reality). In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 15-16, 13 pp. ISBN 978-80-7399-345-0.
 6. ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel - příspěvkových organizací města Brna (Multiplication efects into selected theatres - allowance organizations in Brno). ACTA AERARII PUBLICI. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008, 4/2007, No 2, p. 36-52. ISSN 1336-8818.
 7. 2007

 8. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (The Economy and the Administration in a Public Sector). druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 309 pp. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3.
 9. HYÁNEK, Vladimír and Jiří ŠPALEK. Jsou ekonomové jiní? Empirické ověření platnosti některých předpokladů (neo)klasické ekonomie (Are economists different? An empirical evaluation of selected presumtions of (neo)classical economics.). In Veřejná ekonomika a správa: Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. 1st ed. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. p. 45-54. ISBN 978-80-248-1601-2.
 10. ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do brněnských divadel (Multiplication effects of grants to theatres in Brno). In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. 1. vydání. Praha: VŠE, 2007. p. 102-111. ISBN 978-80-9036-542-1.
 11. ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel města Brna (Multiplication efects into selected theatres in Brno). In Nové trendy, nové nápady 2007. 1. vyd. Znojmo: SVŠE, 2007. p. 68-81. ISBN 978-80-903914-1-3.
 12. 2006

 13. VILÍMEK, Petr. Teorie hegemonní stability. In Krpec, Oldřich a Pšeja, Pavel (eds.): Mezinárodní politická ekonomie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006. p. 145-159, 160 pp. ISBN 80-210-4121-8.
 14. 2002

 15. REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ and Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (The Economy and the Administration in a Public Sector). 1st ed. Praha: Ekopress, 2002. 268 pp. ISBN 80-86119-60-2.
Display details
Displayed: 24/9/2023 19:37