Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

 1. SUCHOMELOVÁ, Jana, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ and Pavel MUSIL. HPLC quantification of seven quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids in six species of the family Papaveraceae. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2007, vol. 44, No 1, p. 283-287. ISSN 0731-7085.
 2. SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA and Eva TÁBORSKÁ. Quaternary Benzo[c]phenanthridine Alkaloids - Novel Cell Permeant and Red Fluorescing DNA Probes. Cytometry Part A. UNITED STATES: John Wiley & Sons, Inc., 2007, 71A, No 9, p. 700-708. ISSN 1552-4922.
 3. SLANINOVÁ, Iva, Zdenka SLUNSKÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. Screening of minor benzo(c)phenanthridine alkaloids for antiproliferative and apoptotic activities. Pharmaceutical Biology. NETHERLANDS: TAYLOR & FRANCIS INC, 2007, vol. 45, No 2, p. 131-139, 10 pp. ISSN 1388-0209.
 4. 2006

 5. DVOŘÁK, Z., Iva SOVADINOVÁ, Luděk BLÁHA, J. GIESY and J. ULRICHOVÁ. Quaternary benzo[c]phenathridine alkaloids sanguinarine and chelerythrine do not affect transcriptional activity of aryl hydrocarbon receptor: Analyses in rat hepatoma cell line H4IIE.luc. Food and Chemical Toxicology, IF=1.69, SCI # cit. 4x. 2006, vol. 44, No 1, p. 1466-1473, 7 pp. ISSN 0278-6915.
 6. 2004

 7. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ, Pavel MUSIL, Iva SLANINOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. HPLC-ECD metoda pro stanovení benzofenanthridinových alkaloidů v biologických vzorcích (HPLC-ECD Method for the Determination of the Benzophenanthridine Alkaloids in Biological Matrices). In VITAMINS 2004-Targeted Nutritional Therapy. Pardubice ČR: Univerzita Pardubice, 2004. p. 152. ISBN 80-7194-644-3.
 8. 2002

 9. TOUŠEK, Jaromír, Roger DOMMISSE, Jiří DOSTÁL, Zdirad ŽÁK, Luc PIETERS and Radek MAREK. Configurations and conformations of sanguinarine and chelerythrine free bases stereoisomers. Journal of Molecular Structure. UK: Elsevier, 2002, vol. 613, No 10, p. 103-113. ISSN 0022-2860.
 10. KOUTNÁ, Pavlína, Jiří DOSTÁL, Eva TÁBORSKÁ and Radek MAREK. Sanguinarin a chelerythrin v systému oktanol-voda (Sanguinarine and chelerythrine in octanol-water). Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, vol. 96, No 11, p. 943-944. ISSN 0009-2770.
 11. 2000

 12. DOSTÁL, Jiří and Jiří SLAVÍK. Novější poznatky o sanguinarinu a příbuzných alkaloidech (Recent Knowledge on Sanguinarine and Related Alkaloids). Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, vol. 94, No 1, p. 15-20. ISSN 0009-2770.
 13. 1998

 14. DOSTÁL, Jiří and Jiří SLAVÍK. Novější poznatky o sanguinarinu a příbuzných alkaloidech (Recent knowledge on alkaloid sanguinarine). Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1998, vol. 92, No 11, p. 951. ISSN 0009-2770.
 15. 1993

 16. PAULOVÁ, Hana and Jiří SLAVÍK. Interaction of sanguinarine with human serum albumin. (Interaction of sanguinarine with human serum albumin). Pharmazie. BRD, 1993, vol. 48, No 7, p. 555-556. ISSN 0031-7144.
Display details
Displayed: 9/6/2023 19:06