Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. ŠAFR, Gustav and L. NAVRÁTIL. Haven us Carresponding Knowledge and Skill at Civil Defence under Non-military Threads? In Security and Safety Management and Public Administration 2008. Praha: Policejní akademie ČR, 2008. p. 358-361, 6 pp. ISBN 978-80-7251-289-8.
  Name in Czech: Máme požadované znalosti a dovednosti v ochraně obyvatelstva za nevojenských ohrožení?
  Name (in English): Haven us Carresponding Knowledge and Skill at Civil Defence under Non-military Threads?
  RIV/00216224:14410/08:00027178 Proceedings paper. Earth magnetism, geodesy, geography. Czech. Czech Republic.
  Šafr, Gustav (203 Czech Republic, guarantor) -- Navrátil, L. (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Civil Defence; Knowledge; Skill;
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D., učo 40917. Changed: 5/1/2009 15:30.
 2. PAVLOVSKÁ, Marie. Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum (Communication skills, drama education and Theatre Forum). In K sobě, k druhý, k profesi. Brno: MU, 2008. p. 56-62, 133 pp. ISBN 978-80-210-4595-8.
  Name in Czech: Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum
  Name (in English): Communication skills, drama education and Theatre Forum
  RIV/00216224:14410/08:00026857 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Pavlovská, Marie (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Communication; skill; drama education; Theatre Forum; pupil; theacher; exercise
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., učo 651. Changed: 20/10/2010 19:16.
 3. DOKULIL, Miloš. Má královna moderní vědy opravdu balit kufry? (Shall the queen of modern science pass away?). In O škole a vzdělávání. 1st ed. Praha: matfyzpress, 2008. p. 106-6, 3 pp. ISBN 978-80-7378-029-6.
  Name in Czech: Má královna moderní vědy opravdu balit kufry?
  Name (in English): Shall the queen of modern science pass away?
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: low imaginability; solution of problems; skill
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 11/4/2012 01:54.
 4. ŠAFR, Gustav. Máme požadované znalosti a dovednosti v oblasti ochrany obyvatelstva za nevojenských ohrožení? (Haven us coresponding knowlege and skill at field civil protection?). In Krizový management, INTERPROTEC 2008. Brno: UO, 2008. p. 380 - 384. ISBN 978-80-7231-510-9.
  Name (in English): Haven us coresponding knowlege and skill at field civil protection?
  RIV/00216224:14310/08:00026177 Proceedings paper. Safety and health protection, safety in operating machinery. Czech. Czech Republic.
  Šafr, Gustav (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: civil protection ; knowlege ; skill
  Type of proceedings: pre-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc., učo 223595. Changed: 27/6/2008 12:43.
 5. VACULOVÁ, Ivana. Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie (The research of the physics education carried out using a videostudy). In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2008. p. 833 – 843. ISBN 978-80-7041-287-9.
  Name in Czech: Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie
  Name (in English): The research of the physics education carried out using a videostudy
  RIV/00216224:14410/08:00034311 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Vaculová, Ivana (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: physics education; skill; skill acquirement; videostudies
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Ivana Medková, Ph.D., učo 63881. Changed: 5/6/2009 18:10.
 6. 2007

 7. VACULOVÁ, Ivana. Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP. (Physical skills in basic school pupils and RVP). In Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. p. 141 do s.147, 7 pp. ISBN 978-80-244-1786-8.
  Name in Czech: Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP.
  Name (in English): Physical skills in basic school pupils and RVP
  RIV/00216224:14410/07:00033747 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Vaculová, Ivana (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Skill; skill acquirement; stages of the process of the skill acquirement; key competence

  Changed by: Mgr. Ivana Medková, Ph.D., učo 63881. Changed: 5/6/2009 20:19.
 8. 2004

 9. ŠIMONÍK, Oldřich. Intervence předmětových didaktiků do rozvíjení pedagogických dovedností. Výzkumná zpráva (Intervention didactics to the evolution pedagogic skill. Report on research.). Brno: PedF MU, 2004. 5 pp.
  Name (in English): Intervention didactics to the evolution pedagogic skill. Report on research.
  RIV/00216224:14410/04:00011369 Special-purpose publication. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Šimoník, Oldřich (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: intervention; skill;

  Changed by: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., učo 106. Changed: 17/3/2010 20:44.
 10. ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe (subject didactics and teaching practice). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. p. 1-3. ISBN 80-210-3474-2.
  Name in Czech: Oborové didaktiky a pedagogická praxe
  Name (in English): subject didactics and teaching practice
  RIV/00216224:14410/04:00011982 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Šimoník, Oldřich (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: intervention; skill

  Changed by: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., učo 106. Changed: 10/2/2005 12:09.
 11. 1998

 12. ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku (The training and teaching process key skills). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 178 pp. ISBN 80-210-1937-9.
  Name (in English): The training and teaching process key skills
  RIV/00216224:14410/98:00000765 Book on a specialized topic. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Skill; training; teaching

  Changed by: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., učo 190. Changed: 12/1/2000 14:57.
  Identification numbers: 3201010931, 3201010932, 3201010933, 3201010934, 3201010935, 3201010936, 3201010937, 3201014698, 3201027122, 3201034291
Displayed: 9/12/2021 06:46