Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. TAUCHEN, Jaromír. Tschechoslowakei/Tschechien (Czechoslovakia / Czechia). In Peter Collin (Hg.). Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa. Band 4. Konfliktlösung im 19. und 20. Jahrhundert. 1st ed. Berlín: Springer Verlag, 2021. p. 417-434. Band 4. ISBN 978-3-662-56075-4. doi:10.1007/978-3-662-56076-1_31.
 2. 2019

 3. TAUCHEN, Jaromír. Laiengerichtsbarkeit in der Tschechoslowakei (1918-1989) (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). In Gerald Kohl, Ilse Reiter-Zatloukal (Hrsg.). Laien in der Gerichtsbarkeit. Geschichte und aktuelle Perspektiven. Wien: Verlag Österreich, 2019. p. 341-361. ISBN 978-3-7046-8315-1. doi:10.33196/9783704683625.
 4. 2018

 5. HANYCH, Monika. Mediální reprezentace českého vrcholného soudnictví a vliv soudce na medializaci soudních rozhodnutí (Media Representation of the Czech Judiciary & Judge’s Influence on Media Coverage of Court Decisions). Mediální studia / Media Studies. Praha: FSV, UK, 2018, Neuveden, No 1, p. 86-114. ISSN 1801-9978.
 6. HANYCH, Monika and Jaroslav BENÁK. Public Opinion & Media Coverage vis-à-vis the Judicial Independence of the Czech Constitutional Judges. In ECPR 2018 General Conference. 2018.
 7. 2017

 8. HANYCH, Monika. The Image of Jurisprudence in the Media: Does Jurisprudence need to build Public Relations? In Interdisciplinary Social Sciences Conference. 2017.
 9. 2015

 10. HANYCH, Monika. Cena Ius et Societas (Media as a second trial?). Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Vzdělávací nadace Jana Husa, 2015.
 11. 2014

 12. BOHÁČEK, Milan. Výhody a nevýhody laické participace v soudnictví (Advantages and Disadvantages of Lay Participation in Judiciary). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 22, No 2, p. 158-166. ISSN 1210-9126.
Display details
Displayed: 27/1/2023 21:54