Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HORÁKOVÁ, Jana and Barbara BÜSCHER. Imaginary Spaces: Raum/Prostor - Medien/Média - Performance/Performance (Imaginary Spaces: Space - Media - Performance). Praha: KLP, 2008. 229 pp. Imaginary Spaces, 1. ISBN 978-80-86791-44-9.
 2. 2006

 3. ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Peregrinatio ad loca infecta: Configuração do espaço em Auto dos Danados de António Lobo Antunes (Peregrinatio ad loca infecta: Space configuration in Auto dos Danados by Antonio Lobo Antunes). In Étude Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 147-160.
 4. 2005

 5. TLUSTÝ, Jan. Podruhé do druhého města (M. Ajvaz - Druhé město) (M. Ajvaz: Druhé město (The other City)). Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno, 2005, roč. 21, č. 10, p. 56-56. ISSN 1211-9938.
 6. 2003

 7. ŠMAJS, Josef and Josef KROB. Evoluční ontologie (Evolutionary ontology). Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 pp. ISBN 80-210-3038-0.
 8. 2001

 9. KROB, Josef. Proměny ontologie (Metamorphoses of ontology). In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 23-34. ISBN 80-210-2724-X.
 10. KROB, Josef. Z dějin ontologie (From History of Ontology). Brno: Masarykova univerzita, 2001. 56 pp. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.
 11. 2000

 12. KROB, Josef. Descartova fyzika a její kritika (Physics of Descartes and his critics). Profil. Brno: KF FF MU, 2000, vol. 1, No 2, p. 1-5. ISSN 1212-9097.
 13. KROB, Josef. Možné světy a (paralelní fyzikální) vesmíry - několik nesmělých námitek (Possible Worlds and (Parallel Physical) Universes - Some Diffident Objections). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, vol. 48, No 3, p. 512. ISSN 0015-1831.
 14. HARDY, Stephen Paul. Placiality: The Renewal of the Significance of Place in Modern Cultural Theory. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2000, vol. 26, No 25, p. 86-100, 14 pp. ISSN 1211-1791.
 15. JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ and Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. (State, space, politics. Selected issues of political geography.). Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 pp. ISBN 80-238-5566-2.
 16. KROB, Josef. Změní nové kosmologie naše představy o čase a prostoru? (Change New Cosmology Our Image of Time and Space?). Profil. Brno: KF FF MU, 2000, vol. 1, No 1, p. 1-3. ISSN 1212-9097.
 17. 1999

 18. KROB, Josef. Hledání času, místa, smyslu (Seeking of time, space, sense). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 198 pp. Spisy MU FF č. 323. ISBN 80-210-2049-0.
 19. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie (Context of evolutionary ontology). In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1st ed. Prešov: FF PU, 1999. p. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3.
 20. 1998

 21. HARDY, Stephen Paul. The Significance of Place in the Fictions of Raymond Williams and Iain Sinclair. Význam místa v próze Raymonda Williamse a Iaina Sinclaira. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1998, vol. 24, No 24, p. 147-158, 11 pp. ISSN 1211-1791.
 22. 1997

 23. HARDY, Stephen Paul. Exercising the Ghosts of Locality: A Few Notes. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1997, vol. 23, No 23, p. 159-172, 13 pp. ISSN 1211-1791.
Display details
Displayed: 27/9/2021 09:22