JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ and Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. (State, space, politics. Selected issues of political geography.). Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 pp. ISBN 80-238-5566-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie.
Name (in English) State, space, politics. Selected issues of political geography.
Authors JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ and Petr DANĚK.
Edition Praha, 276 pp. 2000.
Publisher Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/00:00003545
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-238-5566-2
Keywords in English political geography; state; uneven development; globalization; geopolitics; environment; political conflict; space
Tags environment, geopolitics, globalization, political conflict, political geography, space, state, uneven development
Changed by Changed by: RNDr. Petr Daněk, Ph.D., učo 849. Changed: 26/2/2001 18:17.
Abstract
Editovaný sborník příspěvků deseti autorů: Petr Daněk: Nerovnoměrný rozvoj světa: kolonialismus, neokolonialismus a diskurz rozvoje. Luděk Sýkora: Globalizace a její společenské a geografické důsledky. Petr Jehlička: Mezinárodní politika životního prostředí: konflikt mezi integrálním ekosystémem a fragmentárním systémem států? Petr Halaxa: Zahraniční pomoc ve vztazích vyspělých a rozvojových zemí. Eva Reinöhlová: Zemědělství rozvojových zemí: industrializace versus udržitelnost? Jiří Tomeš: Geopolitika: nástroj a proces politické organizace prostoru. Jiří Šedivý: Válka: rámec pro analýzu. Petr Pavlík: Integrační procesy ve světě. Jan Svatoň: Stát a formy státoprávního uspořádání. Tomáš Kostelecký: Volební systémy a politický konflikt v prostoru.
Abstract (in English)
The book presents contributions to the political-geographical issues from ten authors: Petr Daněk: Uneven development: colonialism, neo-colonialism and the discourse of development. Luděk Sýkora: Globalization and its social and geographical consequences. Petr Jehlička: International politics of environment: conflict between integral ecosystem and fragmented system of the nation-states? Petr Halaxa: Foreign aid in the relations of the developed and developing countries. Eva Reinöhlová: Agriculture of the developing countries: industrialization versus susteinability? Jiří Tomeš: Geopolitics: device and process of the political organization of space. Jiří Šedivý: War: a framework for analysis. Petr Pavlík: Integration processes in contemporary world. Jan Svatoň: State and the forms of state organization. Tomáš Kostelecký: Electoral systems and the political conflict in space.
Links
GA407/98/0928, research and development projectName: Politická geografie světa-teorie a výsledky politické diferenciace společnosti a světa
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 16/10/2021 05:55