Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. GOLÁŇOVÁ, Petra, Mária HAJNALOVÁ, Lenka LISÁ, Peter MILO, Libor PETR, Markéta FRÁNKOVÁ, Jan KYSELA, Patrik G FLAMMER, Romana KOČÁROVÁ and Peter BARTA. Investigating the complex story of one ditch — A multidisciplinary study of ditch infill provides insight into the spatial organisation within the oppidum of Bibracte (Burgundy, France). PLoS ONE. 2020, vol. 15, No 4, p. 1-32. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0231790.
 2. 2016

 3. KOVÁŘ, Petr. Dřevní doba (Earlier time). 2016.
 4. 2015

 5. KOLEJKA, Jaromír. Využití geoinformačních technologií pro krizový management (Application of geo-information technologies in disaster management). In 10. Mezinárodní geografická konference CONGEO´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky II. 2015. ISBN 978-80-86407-58-6.
 6. 2013

 7. KOLEJKA, Jaromír. Studium a výzkum na Wageningenské univerzitě v Nizozemsku. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2013, vol. 32, No 1, p. 72-75. ISSN 1213-1075.
 8. KOLEJKA, Jaromír. 17. česko-slovenský geografický akademický seminář proběhl v záhorské Skalici (17th Czech-Slovak geographic academic seminar took place in Skalica (Záhorie, Slovakia)). Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2013, vol. 32, No 1, p. 58-60. ISSN 1213-1075.
 9. 2010

 10. KUKUČKA, Petr, Gerhard LAMMEL, Alice DVORSKÁ, Jana KLÁNOVÁ, Andrea MOELLER and Elke FRIES. Contamination of Antarctic snow by polycyclic aromatic hydrocarbons dominated by combustion sources in the polar region. Environmental Chemistry. Australia, 2010, vol. 2010, No 7, p. 504-513. ISSN 1448-2517.
 11. BREUER, Toni, Jaromír KOLEJKA, Daniel MAREK and Ekkerhard WERNER. Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts. Geografie – Sborník ČGS. Praha: Ceska geograficka spolecnost, 2010, vol. 115, No 3, p. 308-329. ISSN 1212-0014.
 12. KULHAVÝ, Viktor and Josef ŠLESINGER. Čistší produkce v odvětví povrchové úpravy kovů (galvanizace) - případová studie. (Cleaner production in the galvanization industry - a case study). In Ekonomika a management organizací. Brno: ESF MU, 2010. p. 235-251. ISBN 978-80-210-5273-4.
 13. 2009

 14. RUDA, Aleš. Cestovní ruch ve vztahu k udržitelnému rozvoji (Tourism in relation to sustainable development). In XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2009th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 253-260, 290 pp. ISBN 978-80-210-4883-6.
 15. POTĚŠIL, Lukáš. Formy činnosti správních orgánů při ochraně životního prostředí v českém právním řádu (The forms of action taken by the environmental protection in the Czech legal order). In Právna úprava starostlivosti o životné prostredie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. p. 23-31. ISBN 978-80-7097-752-1.
 16. SOUKOPOVÁ, Jana. Quantitative methods and their utilisation in effectivity assesment of local budgets. In Sustainability Accounting and Reporting at macroeconomic and microeconomic level. první. Praha: Linde nakladatelství s. r. o., 2009. p. 257-265, 8 pp. Ekonomika, 1. ISBN 978-80-86131-83-2.
 17. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Libor KYNCL and Marie POLÁČKOVÁ. Respecting Environment in the Budgetary Legal Acts of the Czech Republic. In Sustainability Accounting and Reporting (at Macroeconomic and Microeconomic Level). 1st ed. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2009. p. 56-63. Centre for Economic Studies. ISBN 978-80-86131-83-2.
 18. 2008

 19. KÁBELA, Ondřej. An Opinion on Environmental Impact Assessment in Light of the Practices of the Czech Supreme Administrative Court and the European Court of Justice, Especially in Light of Principles of Equivalence and Effectiveness. In Sborník z konference COFOLA 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 310 - 320. ISBN 978-80-210-4630-6.
 20. SOUKOPOVÁ, Jana. Analýza veřejných výdajů na ochranu životního prostředí z místních rozpočtů (Envrionmental public municipal expenditures analysis). In Návrhy na implementaci specifických metod financování procesů prevence, eliminace a obnovy území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případech, kdy lze toto území vymezit. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 23-26. ISBN 978-80-210-4528-6.
 21. HODAŇ, Bohuslav. Considerations on the problem of relationship between movement and health. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, vol. 38, No 3, 2 pp. ISSN 1212-1185.
 22. LOKOČ, Radim. Environmentální aspekty kolektivizace zemědělství na příkladu obce Oldřišov na Opavsku (Ennvironmental aspects of the agriculture colectivization - case village Oldřišov at the Opava country). In Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. 1st ed. Praha: Dokořán, ČZÚ, 2008. p. 245-256. bod. ISBN 978-80-7363-226-7.
 23. PIROŽEK, Petr and Lenka KOMÁRKOVÁ. Charakteristiky konkurenceschopnosti podniků (Business Environment Characteristics). In VÝVOJOVÉ TENDENCE PODNIKŮ IV. svazek I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 239 - 254. ISBN 978-80-210-4723-5.
 24. HOLČÍK, Jan. CHILDREN'S HEALTH AND ENVIRONMENT - EUROPEAN STRATEGY. In SCHOOL AND HEALTH 21, 3/2008 : CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008. p. 11-15. SCHOOL AND HEALTH 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-041-8.
 25. ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Introduction to pedagogy. In ŠIMONÍK, O.; VÍTKOVÁ, M. (Eds.) Pregraduate Teacher Training 1. Brno: PdF MU, 2008. p. 4-45. Pedagogická teotie.
 26. JOHANISOVÁ, Naděžda. Kde peníze jsou služebníkem, nikoli pánem. Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku (Where money is a servant not a master. Looking for an economy friendly to nature and people.). Volary: Nakladatelství Stehlík, 2008. 125 pp. Jiná ekonomie, sv. 2. ISBN 978-80-86913-05-6.
 27. SVÁTKOVÁ, Barbora. účast na Bienále Dolní Kounice 2008 Zpřítomnění V (participation on the Biennial Dolni Kounice 2008 Update 5). 2008.
 28. 2007

 29. SOUKOPOVÁ, Jana. Analýza veřejných služeb v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí (Analysis of environmental public services). In Problematika zabezpečování veřejných služeb. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 139-146, 9 pp. ISBN 978-80-7399-030-5.
 30. CHMELÍK, František, Jiří NYKODÝM and al ET. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, vol. 37, No 2, 12 pp. ISSN 1212-1185.
 31. MACH, Michaela and Ludmila FIDLEROVÁ. Duhový poutník aneb Skutečná cesta čaro/časo/prostorem 17/07 PdF MU (The Rainbow pilgrim or The real wandering through the charm/time/interspace 17/07 PdF MU). Brno: Katedra výtvarné výchovy, Masarykova univerzita, Milan Katovský, 2007. 27 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4452-4.
 32. ŠMAHELOVÁ, Bohumíra and Jarmila SVOBODOVÁ. Kapitoly z obecné pedagogiky (Chapters of General Education). 1st ed. Brno: MSD s.r.o., 2007. 140 pp. Pedagogická teorie. ISBN 978-80-86633-81-7.
 33. JÄGER, Radim and Jaroslav RÁČEK. Methodology of the Unified Environmental Information System Development Services Management. Ostrava: VŠB - Technical university of Ostrava, 2007. 1 pp. ISBN 978-80-248-1458-2.
 34. JÄGER, Radim and Jaroslav RÁČEK. Methodology of the Unified Environmental Information System Development Services Management. In Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. 2007. ISBN 978-80-248-1457-5.
 35. SVOBODA, Martin. Ochrana životního prostředí v Asii : dnes ještě malá nika, brzy však megatrh (The protection of environment in the Asia: today small niche soon megatrend). 2007.
 36. MITÁŠ, Josef, Jiří NYKODÝM and al ET. Physical Activity and the Lifestyle of the 15 to 16 years old students in different locations. In International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA),. Oslo - Norway: Conference Venue, 2007. 1 pp.
 37. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL and Jiří NYKODÝM. Physical inactivity of students aged 14 to 15 with regard to place of living and school environment. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, vol. 37, No 2, 4 pp. ISSN 1212-1185.
 38. LIBROVÁ, Hana. Překážky, diskuse, shody (o vztahu environmentalistů ke křesťanům) (Barriers, debates, agreements (on the relationship between environmentalists abd Christians)). Teologická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Evangelická, 2007, vol. 13, No 2, p. 174 - 191, 17 pp. ISSN 1211-1872.
 39. HORKÁ, Hana and Zdeněk HROMÁDKA. Reálná vybavenost absolventa ZŠ k péči o životní prostředí (The real readiness of basic school leavers regarding environment preservation.). In Absolvent základní školy. první. Brno: Pedagogická fakulta, 2007. p. 234-239. ISBN 978-80-210-4402-9.
 40. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM and al. ET. Strukture of PA in 25 to 69 year old population in the Czech Republic. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, vol. 37, No 2, 5 pp. ISSN 1212-1185.
 41. KUBÍK, Vratislav, Miroslav PETRÁŠ and Jaroslav RÁČEK. System for monitoring and analysis of the environmental data. Brno: Masaryk University, 2007. 1 pp. ISBN 978-80-210-4333-6.
 42. ŠTĚRBA, Zbyněk and Milan KONEČNÝ. Tvorba vybrané kartografické uživatelské aplikace JISŽP. Diplomová práce. (Development of the specific user application for Unified environmental information system (JISZP). Diploma work.). 2007.
 43. SOUKOPOVÁ, Jana, Barbora KAPLANOVÁ and Ladislav KAVŘÍK. Veřejné služby v životním prostředí (Public services in environment). In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ and Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 198-222. ISBN 978-80-210-4423-4.
 44. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jiří NYKODÝM and al ET. Vliv faktorů prostředí a socioekonomického statutu na životní styl obyvatel České republiky (Impact of environmental factors and socio-economic LIFESTYLE Statute in the Czech Republic). Tělesná kultura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 30/2007, No 1, p. 66-83, 17 pp. ISSN 1211-6521.
 45. 2006

 46. HORKÁ, Hana. Environmental aspects of healts education. In ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21. Brno: Paido, Masarykova univerzita, 2006. p. 711-728. ISBN 978-80-7315-119-5.
 47. KULHAVÝ, Viktor. K problému globalizace výchovy a vzdělávání - zkušenosti ze Švédska (Globalization of education - lessons from Sweden). Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. Životné prostredie.
 48. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Legal Aspects of Old Environmental Damages,. In 10th Conference on Environmental and Mineral Processing, Part I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. p. 89-92. ISBN 80-248-1088-3.
 49. ŠMAJS, Josef. Miejsce i rola kultury w przyrodzie (Role and place of culture in the environment). Problemy ekologii. 2006, vol. 10, No 5, p. 227-231. ISSN 1427-3381.
 50. ŠMAJS, Josef. Nature. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd., 2006. p. 1700-1702. ISBN 0-7619-3029-9.
 51. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Ochrana pred klimatickými zmenami (Climate change protection). In Právo životného prostredia. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2006. p. 266-271. Euro kodex. ISBN 80-88931-57-6.
 52. PŘIBYLOVÁ, Petra, Petr KUKUČKA, Jana KLÁNOVÁ and Ivan HOLOUBEK. POLYCHLORINATED NAPHTHALENES AND CHLORINATED PARAFFINS IN THE AIR AND SOIL SAMPLES FROM THE CZECH REPUBLIC. Organohalogen Compounds. 2006, vol. 2006, No 68, p. 37-40. ISSN 1026-4892.
 53. 2005

 54. HOLOUBEK, Ivan. ADVANCES AND TRENDS IN ENVIRONMENTAL CHEMISTRY (ADVANCES AND TRENDS IN ENVIRONMENTAL CHEMISTRY -). In 3rd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry. Constanta. 2005th ed. Constanta, Romania: Ovidius University Press, 2005. p. 43.
 55. DUŠEK, Ladislav, Jiří JARKOVSKÝ, Petr ANDĚL, Milan GELNAR and Ivan HOLOUBEK. Biodiversity in environmental bioindication: model measures suitable for various biological communities under different type of stress. In International Bioindicators 2005. Prague: International Bioindicators 2005, 2005. p. 1-1.
 56. ZOUNKOVÁ, Radka, Klára HILSCHEROVÁ, Pavel ODRÁŠKA, Tomáš BARTOŠ, Luděk BLÁHA, Blahoslav MARŠÁLEK and Ivan HOLOUBEK. Ecotoxicity and genotoxicity assessment of cytostatic pharmaceuticals. In SETAC Europe 15th Annual Meeting. Lille, France: SETAC Europe, 2005. p. 126-127.
 57. POKORNÝ, Jan. Environmental aspects of skiing.The conflicts of nature prevention and skiing in Czech Republic. In Proceedings of Mendelnet2005 - Contemporary state and development trends of forests in cultuiral lanbdscape. 2005th ed. Brno: Mendelova zemdlská a lesnická univerzita v Brn, 2005. p. 97-99. ISBN 80-7157-902-5.
 58. HORKÁ, Hana. ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ (Environmental aspects of health education). In ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ 1. Brno: Paido, 2005. p. 414-426. ISBN 80-7315-119-7.
 59. PEČÍNKOVÁ, Martina, Božena KOUBKOVÁ, Leif Asbjorn VOLLESTAD, Jiří HUML, Pavel JURAJDA and Milan GELNAR. Morphological Abnormalities of Paradiplozoon homoion (Diplozoidae; Monogenea) as Indicators of Environmental Stress. In Ecological and Environmental Parasitology: The Impact of Global Change. Karlsruhe, Germany: University of Karlsruhe, Germany, 2005. p. 24.
 60. KLÁNOVÁ, Jana, Ivan HOLOUBEK and Jiří KOHOUTEK. POPS CONTAMINATION OF BALKAN COUNTRIES AS A CONSEQUENCE OF WAR DAMAGES. In OVZDUSI 2005. 2005th ed. Brno, CR: Masarykova universita v Brne, 2005. p. 62-63. ISBN 80-210-3688-5.
 61. KLÁNOVÁ, Jana, Ivan HOLOUBEK, Jiří KOHOUTEK, Romana KOSTRHOUNOVÁ and S. RAPSOMANIKIS. POPS CONTAMINATION OF BALKAN COUNTRIES AS A CONSEQUENCE OF WAR DAMAGES. In SETAC Europe, 15th Annual Meeting. 2005th ed. Lille, France: SETAC, 2005. p. 40.
 62. KLÁNOVÁ, Jana, Jiří KOHOUTEK, Romana KOSTRHOUNOVÁ and Ivan HOLOUBEK. POPS CONTAMINATION OF BALKAN COUNTRIES AS A CONSEQUENCE OF WAR DAMAGES. In ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. 2005th ed. Brno, CR: Masarykova universita v Brně, 2005. p. 61. ISBN 80-210-3799-7.
 63. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Jií KALVODA, Ludk BLÁHA and Ladislav DUŠEK. Project INCHEMBIOL Interactions among the chemicals, environmental and biological systems and their consequences on the global, regional and local scales. In ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. 2005th ed. Brno, CR: Masarykova universita v Brn, 2005. p. 64. ISBN 80-210-3799-7.
 64. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ and Jií KOHOUTEK. Regional background monitoring of POPs the results from long-term integrated monitoring, Košetice observatory. In ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. 2005th ed. Brno, CR: Masarykova universita v Brn, 2005. p. 74. ISBN 80-210-3799-7.
 65. ZEMAN, Josef. Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR (Seasonal and long term evolution of mine water in flooded mine in CR). In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2005th ed. Praha: Česká geologická služba, 2005. p. 110-111. ISBN 80-7075-653-5.
 66. POKORNÝ, Jan. Vliv změny klimatu na horské lokality a turismus v lyžařských areálech (Impact of Climate Change on Mouintain Areas and Tourism in Ski Resorts). In Sport a kvalita života / Sport and quality of life. 2005th ed. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita, 2005. p. 125-129. ISBN 80-210-3863-2.
 67. JEMELKA, Petr. Život a poznání (Life and knowledge). In KROB, Josef and Emil VIŠŇOVSKÝ. Člověk - příroda - kultura. 1st ed. Brno: MU Brno, 2005. p. 115-123, 14 pp. ISBN 80-210-3757-1.
 68. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Jií KOHOUTEK and Romana KOSTRHOUNOVÁ. 15 YEARS OF POPS MONITORING IN THE BACKGROUND STATION KOSETICE. In SETAC 2005. 2005th ed. Lille, France: SETAC, 2005. p. 13.
 69. 2004

 70. REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Jaroslav MARYÁŠ, David ŠPAČEK, Petr TONEV and Ondřej ČÁSTEK. Optimalizace právního a ekonomického prostředí pro rozvoj zvýšení efektivnosti výkonu územní veřejné správy (Optimalization of the legal and economic environment on account of the increase of regional public administration performance effectiveness). První. Praha Ministerstvo vnitra: Ministerstvo vnitra ČR, 2004. 260 pp. Projekt VA20042004003.
 71. ZOUNKOVÁ, Radka, Blahoslav MARŠÁLEK, Klára HILSCHEROVÁ and Luděk BLÁHA. Pharmaceuticals as potential toxic compounds in the environment. In Central and Eastern European Environmental Health Conference. Neuveden: Neuveden, 2004. p. 37.
 72. NAVRÁTIL, Vladislav. Sources and Behaviour of Radon. In Teachers and Health. I. Masarykova Universita Brno: Nakl. Pavel Křepelka, Editor Evžen Řehulka, 2004. p. 423 - 431. ISBN 80-86669-02-5.
 73. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ and Petr NOVOTNÝ. What Has So Far Been Indicated by the Research of Democracy at Czech Schools? Education-line. Leeds: Brotherton Library, University of Leeds, 2004, -, -, p. 1-7.
 74. 2003

 75. JEMELKA, Petr. Civilizace a příroda v dějinách myšlení (Civilisation, Nature and History of Conception). Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003, XXXVII, No 5, p. 233-235. ISSN 0044-4863.
 76. SVATOŇOVÁ, Hana and Pavel VRANKA. Small Digital Landscape Model applications for monitoring and management of environmental processes in Haraska Watershed. In Digital Earth Information Resources for Global Sustainability. 1st ed. Brno: MU Brno, 2003. p. 181. ISBN 80-210-3223-5.
 77. KUBÁSEK, Miroslav. Web services for environment e-society. In Digital Earth - Information Resources for Global Sustainability, The 3rd. International Symposium on Digital Earth Brno, Czech Republic, September 21-25.9.2003 - proceedings. Brno: Masaryk University Brno, 2003. p. 239. ISBN 80-210-3223-5.
 78. 2002

 79. JEMELKA, Petr. Environmentální problematika v naší filosofii 20.století (Environmental problems and Czech philosophy of 20th Century). In NOSEK, Jiří. Milénium vědy a filosofie. 1st ed. Praha: Filozofie - nakl. FLU AV ČR, 2002. p. 154-163. ISBN 80-7007-160-5.
 80. RYCHNOVSKÝ, Boris, Josef BUDIŠ, Hana HORKÁ, Jaromír KOLEJKA, Vladislav NAVRÁTIL and Eduard HOFMANN. Environmentální výchova (Environmental Education). I. Brno: PdF MU v Brně, 2002. http://www.ped.muni.cz/wgeo.
 81. KLAPALOVÁ, Alena. Faktory úspěšnosti podniku (Company success factors). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2002, No 2, p. 58-63. ISSN 1211-3384.
 82. 2001

 83. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Igor CRHA, Pavel REZL and Jiří TOTUŠEK. Environmental cadmium is not serious hazard for the Czech Republic. Ekológia (Bratislava). Bratislava: Institute of Landscape Ecology SAS, 2001, vol. 20, No 3, p. 336-341. ISSN 1335-342X.
 84. JEMELKA, Petr. Funkcionalismus a problém prostředí (Funtionalism and environmental problem). In NOSEK, Jiří. Funkcionalismus ve vědě a filosofii. 1st ed. Praha: Filosofia, 2001. p. 205-212. ISBN 80-7007-147-8.
 85. PITNER, Tomáš. Informační technologie a trvale udržitelný rozvoj (IT and Sustainable Development). In ITAT 2001. Zborník príspevkov. Košice: UPJŠ Košice, 2001. p. 77-86. ISBN 80-7097-464-8.
 86. FIALA, Jindřich, Drahoslava HRUBÁ, Igor CRHA, Pavel REZL and Jiří TOTUŠEK. Is environmental cadmium a serious hazard for the Czech population? Int J Occup Med Environ Health. 2001, vol. 14, No 2, p. 185-188. ISSN 1232-1087.
 87. 2000

 88. HŘEBÍČEK, Jiří. Der Umwelttechnikmart in Tschechien (Environmental technology market in Czech Republic). In Umweltintegrierte Konzepte und Technologien in Mittel und Osteuropa. Diffusionspotenziale und hemmnisse. 1st ed. Wiesbaden: Deutscher Universität Verlag, 2000. p. 14-26. ISBN 3-8244-7308-9.
 89. BROWNING, G.R.J., Marek SLOBODNÍK and David ATHERTON. Environmental Geology: Development of a Short Course for Masaryk University, Czech Republic. International Mining and Minerals. London: IMM, 2000, vol. 3, No 30, p. 149-152. ISSN 1461-4715.
 90. PITNER, Tomáš. Environmentalistika - studijní materiál (Environmentalistics - Learning Supply). Brno: Masarykova univerzita, 2000. 120 pp.
 91. SVATOŇOVÁ, Hana. K problematice životního prostředí v učebnicích zeměpisu (Abouth environmental problems in textbook of geography). 1st ed. Nitra: FRPV UKF Nitra, 2000. 462 pp. Geographical Studies. ISBN 80-8050-349-4.
 92. JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ and Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. (State, space, politics. Selected issues of political geography.). Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 pp. ISBN 80-238-5566-2.
 93. PEKÁREK, Milan. Vlastnictví a životní prostředí (The Property and The Environment). In Právo životního prostředí : tématické okruhy: Vlastnické právo a ochrana životního prostředí ; Trestní právo a ochrana životního prostředí : sborník z konference, Rýchory, KRNAP, 22 až 25. září 2000. Praha: Ediční středisko PF UK, 2000. p. 9-16. ISBN 80-85889-37-4.
 94. SLUKA, Jan. Využití Internetu a Intranetu při tvorbě Regionálního informačního systému o odpadech. vyd. první 2000. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. 5 pp. ISBN 80-85988-49-6.
 95. 1999

 96. PRŮCHA, Petr and Ivana PRŮCHOVÁ. K některým otázkám práva na informace o životním prostředí ve světle přezkumných režimů (Some notes on the right to environment information). In Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 59-64. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 221. ISBN 80-210-1751-1.
 97. DUDOVÁ, Jana. Některá problematická ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí ve vztahu k zákonu č. 1999/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Some problematic regulations of Act of the right to environment information in realtion with the Act no 199/1994 Coll., of tenders). In Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 71-78. ISBN 80-210-1751-1.
 98. SKULOVÁ, Soňa. Nová úprava zpřístupňování informací o životním prostředí a nahlížení do spisu podle správního řádu (New legislation on the access to the information about environment and access to the administrative files). In Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 42-49. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 221. ISBN 80-210-2046-6.
 99. PEKÁREK, Milan. Poznámky k zák. č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí (Comments on the Act No 123/1998 Coll. of the right to environment information). In Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 50-54. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 221. ISBN 80-210-1751-1.
 100. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Zákon o právu na informace o životním prostředí č. 123/1998 Sb. (Act of the right to environment information No 123/1998 Coll.). In Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 7-17. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 221. ISBN 80-210-1751-1.
 101. MUSIL, Rudolf. Životní prostředí v posledním glaciálu (The environment in the Last Glacial). Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. 26 pp. Acta Musei Moraviae, Sci.geol.,84.
 102. 1998

 103. PECHOVÁ, Alena, Josef ILLEK, Lubomír PAVLATA, Miroslav ŠINDELÁŘ and Drahomír HORKÝ. Effects of chronic exposure to cadmium on state of health and cumulation in tissues of calves. Acta veterinaria (Brno). Brno, 1998, vol. 67, p. 167-173. ISSN 0001-7213.
 104. NAVRÁTIL, Vladislav. Radon a životní prostředí (radon and environment). In XVI. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1st ed. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1998. p. 251-259. XVI. vědecké kolokvium o řízení osvoj. procesu. ISBN 80-7231-025-9.
 105. 1997

 106. ŘEHÁK, Stanislav and Pavel GRÉGR. Doprava v České republice - Transformace a její nepřímé důsledky (Transportation in the Czech Republic - Transition and its indirect Impact). Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1997, vol. 31, No 1, p. 8-12. ISSN 0044-4863.
 107. NAVRÁTIL, Vladislav. Jaderná energetika a zdravý způsob života (Nuclear power stations and a healthy way of living). In Problematika vých.dětí a mlád.ke zdr.způs.živ. v evr.zemích. I. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. p. 41-42. ISBN 80-210-1654-X.
 108. LEICHMANN, J. Nástin geologické minulosti a vztah zdrojů litosféry k životnímu prostředí. (Geological history and its relation to the natural resaurces and environment.). In Kolejka ed. Životní prostředí - Brno 1996. Brno: Magistrát m. Brna, 1997. p. 10-16. MMB 1.
 109. MUELLER, Pavel, Zbyněk BOHÁČEK, Miroslava KOVÁŘOVÁ, Jan TOUL, Josef ZEMAN and Petr SULOVSKÝ. Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů (Influence of rock environment on distribution of inorganic and organic pollutants). Prague: MŽP ČR, 1997. 44 pp. Přehled výsledků geologických prací 1996. ISBN 80-7212-008-5.
 110. 1994

 111. ZEMAN, Josef and Martin MANDL. Elektrochemická detekce oxidace arzenopyritu, ekologické a biohydrometalurgické důsledky (Electrochemical detection of arsenopyrite oxidation, environmental consequences). Ostrava: University of Mining and Metallurgy, 1994. 79 pp. Environment and Mineral Processing, Part II.
 112. GREGEROVÁ, Miroslava. Současný vztah a perspektiva zbrašovských aragonitových jeskyní (Currentstate and perspective of Zbrašov aragonite caves). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1994, I, No 1, p. 102-103.
 113. 1977

 114. VITURKA, Milan. Dopravní problematika města Brna. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1977, vol. 2, No 1, p. 38-40. ISSN 0044-4863.
Display details
Displayed: 27/9/2021 08:05