Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. GOLÁŇOVÁ, Petra, Mária HAJNALOVÁ, Lenka LISÁ, Peter MILO, Libor PETR, Markéta FRÁNKOVÁ, Jan KYSELA, Patrik G FLAMMER, Romana KOČÁROVÁ a Peter BARTA. Investigating the complex story of one ditch — A multidisciplinary study of ditch infill provides insight into the spatial organisation within the oppidum of Bibracte (Burgundy, France). PLoS ONE. 2020, roč. 15, č. 4, s. 1-32. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0231790.
 2. 2016

 3. KOVÁŘ, Petr. Dřevní doba. 2016.
 4. 2015

 5. KOLEJKA, Jaromír. Využití geoinformačních technologií pro krizový management. In 10. Mezinárodní geografická konference CONGEO´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky II. 2015. ISBN 978-80-86407-58-6.
 6. 2013

 7. KOLEJKA, Jaromír. Studium a výzkum na Wageningenské univerzitě v Nizozemsku. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2013, roč. 32, č. 1, s. 72-75. ISSN 1213-1075.
 8. KOLEJKA, Jaromír. 17. česko-slovenský geografický akademický seminář proběhl v záhorské Skalici. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2013, roč. 32, č. 1, s. 58-60. ISSN 1213-1075.
 9. 2010

 10. KUKUČKA, Petr, Gerhard LAMMEL, Alice DVORSKÁ, Jana KLÁNOVÁ, Andrea MOELLER a Elke FRIES. Contamination of Antarctic snow by polycyclic aromatic hydrocarbons dominated by combustion sources in the polar region. Environmental Chemistry. Australia, 2010, roč. 2010, č. 7, s. 504-513. ISSN 1448-2517.
 11. BREUER, Toni, Jaromír KOLEJKA, Daniel MAREK a Ekkerhard WERNER. Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts. Geografie – Sborník ČGS. Praha: Ceska geograficka spolecnost, 2010, roč. 115, č. 3, s. 308-329. ISSN 1212-0014.
 12. KULHAVÝ, Viktor a Josef ŠLESINGER. Čistší produkce v odvětví povrchové úpravy kovů (galvanizace) - případová studie. In Ekonomika a management organizací. Brno: ESF MU, 2010. s. 235-251. ISBN 978-80-210-5273-4.
 13. 2009

 14. RUDA, Aleš. Cestovní ruch ve vztahu k udržitelnému rozvoji. In XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 253-260, 290 s. ISBN 978-80-210-4883-6.
 15. POTĚŠIL, Lukáš. Formy činnosti správních orgánů při ochraně životního prostředí v českém právním řádu. In Právna úprava starostlivosti o životné prostredie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. s. 23-31. ISBN 978-80-7097-752-1.
 16. SOUKOPOVÁ, Jana. Quantitative methods and their utilisation in effectivity assesment of local budgets. In Sustainability Accounting and Reporting at macroeconomic and microeconomic level. první. Praha: Linde nakladatelství s. r. o., 2009. s. 257-265, 8 s. Ekonomika, 1. ISBN 978-80-86131-83-2.
 17. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Libor KYNCL a Marie POLÁČKOVÁ. Respecting Environment in the Budgetary Legal Acts of the Czech Republic. In Sustainability Accounting and Reporting (at Macroeconomic and Microeconomic Level). 1. vyd. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2009. s. 56-63. Centre for Economic Studies. ISBN 978-80-86131-83-2.
 18. 2008

 19. KÁBELA, Ondřej. An Opinion on Environmental Impact Assessment in Light of the Practices of the Czech Supreme Administrative Court and the European Court of Justice, Especially in Light of Principles of Equivalence and Effectiveness. In Sborník z konference COFOLA 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 310 - 320. ISBN 978-80-210-4630-6.
 20. SOUKOPOVÁ, Jana. Analýza veřejných výdajů na ochranu životního prostředí z místních rozpočtů. In Návrhy na implementaci specifických metod financování procesů prevence, eliminace a obnovy území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případech, kdy lze toto území vymezit. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 23-26. ISBN 978-80-210-4528-6.
 21. HODAŇ, Bohuslav. Considerations on the problem of relationship between movement and health. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, roč. 38, č. 3, 2 s. ISSN 1212-1185.
 22. LOKOČ, Radim. Environmentální aspekty kolektivizace zemědělství na příkladu obce Oldřišov na Opavsku. In Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. 1. vyd. Praha: Dokořán, ČZÚ, 2008. s. 245-256. bod. ISBN 978-80-7363-226-7.
 23. PIROŽEK, Petr a Lenka KOMÁRKOVÁ. Charakteristiky konkurenceschopnosti podniků. In VÝVOJOVÉ TENDENCE PODNIKŮ IV. svazek I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 239 - 254. ISBN 978-80-210-4723-5.
 24. HOLČÍK, Jan. CHILDREN'S HEALTH AND ENVIRONMENT - EUROPEAN STRATEGY. In SCHOOL AND HEALTH 21, 3/2008 : CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 11-15. SCHOOL AND HEALTH 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-041-8.
 25. ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Introduction to pedagogy. In ŠIMONÍK, O.; VÍTKOVÁ, M. (Eds.) Pregraduate Teacher Training 1. Brno: PdF MU, 2008. s. 4-45. Pedagogická teotie.
 26. JOHANISOVÁ, Naděžda. Kde peníze jsou služebníkem, nikoli pánem. Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku. Volary: Nakladatelství Stehlík, 2008. 125 s. Jiná ekonomie, sv. 2. ISBN 978-80-86913-05-6.
 27. SVÁTKOVÁ, Barbora. účast na Bienále Dolní Kounice 2008 Zpřítomnění V. 2008.
 28. 2007

 29. SOUKOPOVÁ, Jana. Analýza veřejných služeb v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. In Problematika zabezpečování veřejných služeb. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 139-146, 9 s. ISBN 978-80-7399-030-5.
 30. CHMELÍK, František, Jiří NYKODÝM a al ET. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, roč. 37, č. 2, 12 s. ISSN 1212-1185.
 31. MACH, Michaela a Ludmila FIDLEROVÁ. Duhový poutník aneb Skutečná cesta čaro/časo/prostorem 17/07 PdF MU. Brno: Katedra výtvarné výchovy, Masarykova univerzita, Milan Katovský, 2007. 27 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4452-4.
 32. ŠMAHELOVÁ, Bohumíra a Jarmila SVOBODOVÁ. Kapitoly z obecné pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o., 2007. 140 s. Pedagogická teorie. ISBN 978-80-86633-81-7.
 33. JÄGER, Radim a Jaroslav RÁČEK. Methodology of the Unified Environmental Information System Development Services Management. Ostrava: VŠB - Technical university of Ostrava, 2007. 1 s. ISBN 978-80-248-1458-2.
 34. JÄGER, Radim a Jaroslav RÁČEK. Methodology of the Unified Environmental Information System Development Services Management. In Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. 2007. ISBN 978-80-248-1457-5.
 35. SVOBODA, Martin. Ochrana životního prostředí v Asii : dnes ještě malá nika, brzy však megatrh. 2007.
 36. MITÁŠ, Josef, Jiří NYKODÝM a al ET. Physical Activity and the Lifestyle of the 15 to 16 years old students in different locations. In International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA),. Oslo - Norway: Conference Venue, 2007. 1 s.
 37. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL a Jiří NYKODÝM. Physical inactivity of students aged 14 to 15 with regard to place of living and school environment. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, roč. 37, č. 2, 4 s. ISSN 1212-1185.
 38. LIBROVÁ, Hana. Překážky, diskuse, shody (o vztahu environmentalistů ke křesťanům). Teologická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Evangelická, 2007, roč. 13, č. 2, s. 174 - 191, 17 s. ISSN 1211-1872.
 39. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Reálná vybavenost absolventa ZŠ k péči o životní prostředí. In Absolvent základní školy. první. Brno: Pedagogická fakulta, 2007. s. 234-239. ISBN 978-80-210-4402-9.
 40. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a al. ET. Strukture of PA in 25 to 69 year old population in the Czech Republic. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, roč. 37, č. 2, 5 s. ISSN 1212-1185.
 41. KUBÍK, Vratislav, Miroslav PETRÁŠ a Jaroslav RÁČEK. System for monitoring and analysis of the environmental data. Brno: Masaryk University, 2007. 1 s. ISBN 978-80-210-4333-6.
 42. ŠTĚRBA, Zbyněk a Milan KONEČNÝ. Tvorba vybrané kartografické uživatelské aplikace JISŽP. Diplomová práce. 2007.
 43. SOUKOPOVÁ, Jana, Barbora KAPLANOVÁ a Ladislav KAVŘÍK. Veřejné služby v životním prostředí. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 198-222. ISBN 978-80-210-4423-4.
 44. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jiří NYKODÝM a al ET. Vliv faktorů prostředí a socioekonomického statutu na životní styl obyvatel České republiky. Tělesná kultura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, roč. 30/2007, č. 1, s. 66-83, 17 s. ISSN 1211-6521.
 45. 2006

 46. HORKÁ, Hana. Environmental aspects of healts education. In ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21. Brno: Paido, Masarykova univerzita, 2006. s. 711-728. ISBN 978-80-7315-119-5.
 47. KULHAVÝ, Viktor. K problému globalizace výchovy a vzdělávání - zkušenosti ze Švédska. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. Životné prostredie.
 48. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Legal Aspects of Old Environmental Damages,. In 10th Conference on Environmental and Mineral Processing, Part I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 89-92. ISBN 80-248-1088-3.
 49. ŠMAJS, Josef. Miejsce i rola kultury w przyrodzie. Problemy ekologii. 2006, roč. 10, č. 5, s. 227-231. ISSN 1427-3381.
 50. ŠMAJS, Josef. Nature. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd., 2006. s. 1700-1702. ISBN 0-7619-3029-9.
 51. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Ochrana pred klimatickými zmenami. In Právo životného prostredia. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2006. s. 266-271. Euro kodex. ISBN 80-88931-57-6.
 52. PŘIBYLOVÁ, Petra, Petr KUKUČKA, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. POLYCHLORINATED NAPHTHALENES AND CHLORINATED PARAFFINS IN THE AIR AND SOIL SAMPLES FROM THE CZECH REPUBLIC. Organohalogen Compounds. 2006, roč. 2006, č. 68, s. 37-40. ISSN 1026-4892.
 53. 2005

 54. HOLOUBEK, Ivan. ADVANCES AND TRENDS IN ENVIRONMENTAL CHEMISTRY. In 3rd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry. Constanta. 2005. vyd. Constanta, Romania: Ovidius University Press, 2005. s. 43.
 55. DUŠEK, Ladislav, Jiří JARKOVSKÝ, Petr ANDĚL, Milan GELNAR a Ivan HOLOUBEK. Biodiversity in environmental bioindication: model measures suitable for various biological communities under different type of stress. In International Bioindicators 2005. Prague: International Bioindicators 2005, 2005. s. 1-1.
 56. ZOUNKOVÁ, Radka, Klára HILSCHEROVÁ, Pavel ODRÁŠKA, Tomáš BARTOŠ, Luděk BLÁHA, Blahoslav MARŠÁLEK a Ivan HOLOUBEK. Ecotoxicity and genotoxicity assessment of cytostatic pharmaceuticals. In SETAC Europe 15th Annual Meeting. Lille, France: SETAC Europe, 2005. s. 126-127.
 57. POKORNÝ, Jan. Environmental aspects of skiing.The conflicts of nature prevention and skiing in Czech Republic. In Proceedings of Mendelnet2005 - Contemporary state and development trends of forests in cultuiral lanbdscape. 2005. vyd. Brno: Mendelova zemdlská a lesnická univerzita v Brn, 2005. s. 97-99. ISBN 80-7157-902-5.
 58. HORKÁ, Hana. ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ. In ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ 1. Brno: Paido, 2005. s. 414-426. ISBN 80-7315-119-7.
 59. PEČÍNKOVÁ, Martina, Božena KOUBKOVÁ, Leif Asbjorn VOLLESTAD, Jiří HUML, Pavel JURAJDA a Milan GELNAR. Morphological Abnormalities of Paradiplozoon homoion (Diplozoidae; Monogenea) as Indicators of Environmental Stress. In Ecological and Environmental Parasitology: The Impact of Global Change. Karlsruhe, Germany: University of Karlsruhe, Germany, 2005. s. 24.
 60. KLÁNOVÁ, Jana, Ivan HOLOUBEK a Jiří KOHOUTEK. POPS CONTAMINATION OF BALKAN COUNTRIES AS A CONSEQUENCE OF WAR DAMAGES. In OVZDUSI 2005. 2005. vyd. Brno, CR: Masarykova universita v Brne, 2005. s. 62-63. ISBN 80-210-3688-5.
 61. KLÁNOVÁ, Jana, Ivan HOLOUBEK, Jiří KOHOUTEK, Romana KOSTRHOUNOVÁ a S. RAPSOMANIKIS. POPS CONTAMINATION OF BALKAN COUNTRIES AS A CONSEQUENCE OF WAR DAMAGES. In SETAC Europe, 15th Annual Meeting. 2005. vyd. Lille, France: SETAC, 2005. s. 40.
 62. KLÁNOVÁ, Jana, Jiří KOHOUTEK, Romana KOSTRHOUNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. POPS CONTAMINATION OF BALKAN COUNTRIES AS A CONSEQUENCE OF WAR DAMAGES. In ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. 2005. vyd. Brno, CR: Masarykova universita v Brně, 2005. s. 61. ISBN 80-210-3799-7.
 63. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Jií KALVODA, Ludk BLÁHA a Ladislav DUŠEK. Project INCHEMBIOL Interactions among the chemicals, environmental and biological systems and their consequences on the global, regional and local scales. In ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. 2005. vyd. Brno, CR: Masarykova universita v Brn, 2005. s. 64. ISBN 80-210-3799-7.
 64. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ a Jií KOHOUTEK. Regional background monitoring of POPs the results from long-term integrated monitoring, Košetice observatory. In ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. 2005. vyd. Brno, CR: Masarykova universita v Brn, 2005. s. 74. ISBN 80-210-3799-7.
 65. ZEMAN, Josef. Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2005. vyd. Praha: Česká geologická služba, 2005. s. 110-111. ISBN 80-7075-653-5.
 66. POKORNÝ, Jan. Vliv změny klimatu na horské lokality a turismus v lyžařských areálech. In Sport a kvalita života / Sport and quality of life. 2005. vyd. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita, 2005. s. 125-129. ISBN 80-210-3863-2.
 67. JEMELKA, Petr. Život a poznání. In KROB, Josef a Emil VIŠŇOVSKÝ. Člověk - příroda - kultura. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2005. s. 115-123, 14 s. ISBN 80-210-3757-1.
 68. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Jií KOHOUTEK a Romana KOSTRHOUNOVÁ. 15 YEARS OF POPS MONITORING IN THE BACKGROUND STATION KOSETICE. In SETAC 2005. 2005. vyd. Lille, France: SETAC, 2005. s. 13.
 69. 2004

 70. REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Jaroslav MARYÁŠ, David ŠPAČEK, Petr TONEV a Ondřej ČÁSTEK. Optimalizace právního a ekonomického prostředí pro rozvoj zvýšení efektivnosti výkonu územní veřejné správy. První. Praha Ministerstvo vnitra: Ministerstvo vnitra ČR, 2004. 260 s. Projekt VA20042004003.
 71. ZOUNKOVÁ, Radka, Blahoslav MARŠÁLEK, Klára HILSCHEROVÁ a Luděk BLÁHA. Pharmaceuticals as potential toxic compounds in the environment. In Central and Eastern European Environmental Health Conference. Neuveden: Neuveden, 2004. s. 37.
 72. NAVRÁTIL, Vladislav. Sources and Behaviour of Radon. In Teachers and Health. I. Masarykova Universita Brno: Nakl. Pavel Křepelka, Editor Evžen Řehulka, 2004. s. 423 - 431. ISBN 80-86669-02-5.
 73. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. What Has So Far Been Indicated by the Research of Democracy at Czech Schools? Education-line. Leeds: Brotherton Library, University of Leeds, 2004, -, -, s. 1-7.
 74. 2003

 75. JEMELKA, Petr. Civilizace a příroda v dějinách myšlení. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003, XXXVII, č. 5, s. 233-235. ISSN 0044-4863.
 76. SVATOŇOVÁ, Hana a Pavel VRANKA. Small Digital Landscape Model applications for monitoring and management of environmental processes in Haraska Watershed. In Digital Earth Information Resources for Global Sustainability. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2003. s. 181. ISBN 80-210-3223-5.
 77. KUBÁSEK, Miroslav. Web services for environment e-society. In Digital Earth - Information Resources for Global Sustainability, The 3rd. International Symposium on Digital Earth Brno, Czech Republic, September 21-25.9.2003 - proceedings. Brno: Masaryk University Brno, 2003. s. 239. ISBN 80-210-3223-5.
 78. 2002

 79. JEMELKA, Petr. Environmentální problematika v naší filosofii 20.století. In NOSEK, Jiří. Milénium vědy a filosofie. 1. vyd. Praha: Filozofie - nakl. FLU AV ČR, 2002. s. 154-163. ISBN 80-7007-160-5.
 80. RYCHNOVSKÝ, Boris, Josef BUDIŠ, Hana HORKÁ, Jaromír KOLEJKA, Vladislav NAVRÁTIL a Eduard HOFMANN. Environmentální výchova. I. Brno: PdF MU v Brně, 2002. http://www.ped.muni.cz/wgeo.
 81. KLAPALOVÁ, Alena. Faktory úspěšnosti podniku. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2002, č. 2, s. 58-63. ISSN 1211-3384.
 82. 2001

 83. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Igor CRHA, Pavel REZL a Jiří TOTUŠEK. Environmental cadmium is not serious hazard for the Czech Republic. Ekológia (Bratislava). Bratislava: Institute of Landscape Ecology SAS, 2001, roč. 20, č. 3, s. 336-341. ISSN 1335-342X.
 84. JEMELKA, Petr. Funkcionalismus a problém prostředí. In NOSEK, Jiří. Funkcionalismus ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2001. s. 205-212. ISBN 80-7007-147-8.
 85. PITNER, Tomáš. Informační technologie a trvale udržitelný rozvoj. In ITAT 2001. Zborník príspevkov. Košice: UPJŠ Košice, 2001. s. 77-86. ISBN 80-7097-464-8.
 86. FIALA, Jindřich, Drahoslava HRUBÁ, Igor CRHA, Pavel REZL a Jiří TOTUŠEK. Is environmental cadmium a serious hazard for the Czech population? Int J Occup Med Environ Health. 2001, roč. 14, č. 2, s. 185-188. ISSN 1232-1087.
 87. 2000

 88. HŘEBÍČEK, Jiří. Der Umwelttechnikmart in Tschechien. In Umweltintegrierte Konzepte und Technologien in Mittel und Osteuropa. Diffusionspotenziale und hemmnisse. 1. vyd. Wiesbaden: Deutscher Universität Verlag, 2000. s. 14-26. ISBN 3-8244-7308-9.
 89. BROWNING, G.R.J., Marek SLOBODNÍK a David ATHERTON. Environmental Geology: Development of a Short Course for Masaryk University, Czech Republic. International Mining and Minerals. London: IMM, 2000, roč. 3, č. 30, s. 149-152. ISSN 1461-4715.
 90. PITNER, Tomáš. Environmentalistika - studijní materiál. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 120 s.
 91. SVATOŇOVÁ, Hana. K problematice životního prostředí v učebnicích zeměpisu. 1. vyd. Nitra: FRPV UKF Nitra, 2000. 462 s. Geographical Studies. ISBN 80-8050-349-4.
 92. JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ a Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 s. ISBN 80-238-5566-2.
 93. PEKÁREK, Milan. Vlastnictví a životní prostředí. In Právo životního prostředí : tématické okruhy: Vlastnické právo a ochrana životního prostředí ; Trestní právo a ochrana životního prostředí : sborník z konference, Rýchory, KRNAP, 22 až 25. září 2000. Praha: Ediční středisko PF UK, 2000. s. 9-16. ISBN 80-85889-37-4.
 94. SLUKA, Jan. Využití Internetu a Intranetu při tvorbě Regionálního informačního systému o odpadech. vyd. první 2000. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. 5 s. ISBN 80-85988-49-6.
 95. 1999

 96. PRŮCHA, Petr a Ivana PRŮCHOVÁ. K některým otázkám práva na informace o životním prostředí ve světle přezkumných režimů. In Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 59-64. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 221. ISBN 80-210-1751-1.
 97. DUDOVÁ, Jana. Některá problematická ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí ve vztahu k zákonu č. 1999/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. In Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 71-78. ISBN 80-210-1751-1.
 98. SKULOVÁ, Soňa. Nová úprava zpřístupňování informací o životním prostředí a nahlížení do spisu podle správního řádu. In Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 42-49. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 221. ISBN 80-210-2046-6.
 99. PEKÁREK, Milan. Poznámky k zák. č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí. In Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 50-54. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 221. ISBN 80-210-1751-1.
 100. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Zákon o právu na informace o životním prostředí č. 123/1998 Sb. In Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 7-17. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 221. ISBN 80-210-1751-1.
 101. MUSIL, Rudolf. Životní prostředí v posledním glaciálu. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. 26 s. Acta Musei Moraviae, Sci.geol.,84.
 102. 1998

 103. PECHOVÁ, Alena, Josef ILLEK, Lubomír PAVLATA, Miroslav ŠINDELÁŘ a Drahomír HORKÝ. Effects of chronic exposure to cadmium on state of health and cumulation in tissues of calves. Acta veterinaria (Brno). Brno, 1998, roč. 67, s. 167-173. ISSN 0001-7213.
 104. NAVRÁTIL, Vladislav. Radon a životní prostředí. In XVI. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1998. s. 251-259. XVI. vědecké kolokvium o řízení osvoj. procesu. ISBN 80-7231-025-9.
 105. 1997

 106. ŘEHÁK, Stanislav a Pavel GRÉGR. Doprava v České republice - Transformace a její nepřímé důsledky. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1997, roč. 31, č. 1, s. 8-12. ISSN 0044-4863.
 107. NAVRÁTIL, Vladislav. Jaderná energetika a zdravý způsob života. In Problematika vých.dětí a mlád.ke zdr.způs.živ. v evr.zemích. I. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 41-42. ISBN 80-210-1654-X.
 108. LEICHMANN, J. Nástin geologické minulosti a vztah zdrojů litosféry k životnímu prostředí. In Kolejka ed. Životní prostředí - Brno 1996. Brno: Magistrát m. Brna, 1997. s. 10-16. MMB 1.
 109. MUELLER, Pavel, Zbyněk BOHÁČEK, Miroslava KOVÁŘOVÁ, Jan TOUL, Josef ZEMAN a Petr SULOVSKÝ. Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů. Prague: MŽP ČR, 1997. 44 s. Přehled výsledků geologických prací 1996. ISBN 80-7212-008-5.
 110. 1994

 111. ZEMAN, Josef a Martin MANDL. Elektrochemická detekce oxidace arzenopyritu, ekologické a biohydrometalurgické důsledky. Ostrava: University of Mining and Metallurgy, 1994. 79 s. Environment and Mineral Processing, Part II.
 112. GREGEROVÁ, Miroslava. Současný vztah a perspektiva zbrašovských aragonitových jeskyní. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1994, I, č. 1, s. 102-103.
 113. 1977

 114. VITURKA, Milan. Dopravní problematika města Brna. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1977, roč. 2, č. 1, s. 38-40. ISSN 0044-4863.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 10. 2021 07:23