Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Komunikace u jedinců s těžkým zdravotním postižením (Communication in People with Severe Health Disability). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vydání. Brno: MU, 2008. p. 1-10, 10 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
 2. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Komunikujeme spolu navzdory překážkám (We Communicate Together Despite of Obstacles). 2008.
 3. SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 11th International Conference TSD 2008, Brno, Czech Republic, September 8-11th, 2008. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2008. 667 pp. ISBN 978-3-540-87390-7.
 4. 2007

 5. PITNEROVÁ, Pavla. Sluchově postižené dítě ve slyšícím světě (Hearing-Impaired Child in a Hearing Environment). In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. p. 171-181, 11 pp. ISBN 978-80-7392-012-8.
 6. 2006

 7. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 9th International Conference TSD 2006, Brno, Czech Republic, September 11-15, 2006. Edited by Sojka P., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2006. 721 pp. ISBN 3-540-39090-1.
 8. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. TSD - Ninth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD- Ninth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE). 2006.
 9. 2004

 10. CHLEBUS, Pavel, Milan BRÁZDIL, Michal MIKL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA and Ivan REKTOR. Lokalizace korových řečových center a hodnocení jejich lateralizace pomocí funkční MRI (Localization of cortical language centres and assessment of its lateralization using functional MRI). Neurologie pro praxi, 2004, vol. 2004, No 3, p. 172-175. ISSN 1213-1814.
 11. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 7th International Conference TSD 2004, Brno, Czech Republic, September 8-11, 2004. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2004. 667 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 3206. ISBN 3-540-23049-1.
 12. 2002

 13. PAVLÍKOVÁ, Eva. K souvislostem raného motorického vývoje a LMD (Early motor development and ADHD). Medlov: Sympozium "Mládež, děti a rodina v období transformace", 19.-21.9., 2002.
 14. PAVLÍKOVÁ, Eva. Raný vývoj a lehké mozkové dysfunkce (Early motor development and ADHD). In Děti, mládež a rodiny v období transformace. (Sborník prezentací na sympoziu pořádaného ve dnech dnech 19.-21 září 2002 Fakultou soc. studií MU Brno.). Brno: Barrister & Principal, 2002. p. 205-215. ISBN 80-86598-36-5.
 15. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Fifth International Conference TSD 2002, Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2002. 481 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 2448. ISBN 3-540-44129-8.
 16. 2000

 17. KOPEČEK, Ivan. Emotions and Prosody in Dialogues: An Algebraic Approach Based on User Modelling. In Proceedings of the ISCA Workshop on Speech and Emotions. Belfast: ISCA, 2000. p. 184-189. ISBN 085-389-772-7.
 18. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2000. 463 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 1902. ISBN 3-540-41042-2.
 19. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2000. 463 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 1902. ISBN 3-540-41042-2.
 20. 1999

 21. MATOUŠEK, Václav, Pavel MAUTNER, Jana OCELÍKOVÁ and Petr SOJKA. Text, Speech and Dialogue: Second International Workshop TSD '99, Plzeň, Czech Republic, September 13-17, 1999. Edited by Matoušek V., Mautner P., Ocelíková J., Sojka P. prvni. Plzen: Springer Verlag, 1999. 407 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 1692. ISBN 3-540-66494-7.
 22. 1998

 23. SOJKA, Petr, Václav MATOUŠEK, Karel PALA and Ivan KOPEČEK. Text, Speech, Dialogue : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD 1998, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998. Edited by Petr Sojka, Václav Matoušek, Karel Pala, Ivan Kopeček. Brno: Masaryk University in Brno, 1998. 460 pp. ISBN 80-210-1900-X.
Display details
Displayed: 23. 3. 2019 22:06