Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. RADVAN, Michal. Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings 2009 (Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings). In MARKET VALUE‐BASED TAXATION OF REAL PROPERTY / LESSONS FROM INTERNATIONAL EXPERIENCE. 2009.
  2. NECKÁŘ, Jan. Několik poznámek k připravovanému zákonu o daních z příjmů (Several Notes to the New Income Tax Act). In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. p. 217-222. ISBN 978-80-210-4821-8. 2009.

  2007

  1. RADVAN, Michal. Theoretical Aspects of Real Estate Tax. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet. p. 439-446. ISBN 978-5-9273-1340-2. 2007.

  2006

  1. RADVAN, Michal and Jan NECKÁŘ. Katastrální daň (Cadastre Tax). In Katastrálne konanie vo vybraných štátoch Európskej únie. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. p. 71-80. ISBN 80-7160-230-2. 2006.
  2. RADVAN, Michal. Konstrukční prvky nemovitostních daní (Structural Elements of Real-Estate Tax). In Mekon 2006. 1st ed. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. p. 128 + CD, 2 pp. ISBN 80-248-1013-1. 2006.
  3. RADVAN, Michal. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související : komentář (Real-Estate Tax Act and Related Laws: Annotation). 1. vyd. Praha: C.H. Beck. 335 pp. TZK61. ISBN 80-7179-478-3. 2006.
Display details
Displayed: 12/4/2024 15:49