Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. KYNCL, Libor. Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb (Value Added Tax on Electronic Services). In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Vydání první. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2009, p. 212-217. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3.

  2008

  1. RADVAN, Michal. Czech Tax System. Revista română de Drept al afacerilor. Bucureşti: Wolters Kluwer Romania, 2008, vol. 2008, No 3, p. 46-102. ISSN 1583-493X.
  2. KYNCL, Libor. Ekologické daně - kritika nové právní úpravy (Environmental Taxes - Criticism of New Legal Regulation). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, Roč. 16, č. 1, p. 67-70. ISSN 1210-9126.

  2006

  1. SUCHÁNEK, Petr. Vliv přímých daní na rozvoj malých a středních podniků (The influence of direct taxes to the development of SME). In Vyvojové tendence podniků II (Svazek II.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, p. 533-543. ISBN 80-210-4133-1.

  2005

  1. SUCHÁNEK, Petr. Daně - podněcující nebo tlumící činitel rozvoje malých a středních podniků? (Taxes - an igniting or a damping element of development of small and medium enterprises). In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, p. 511-522. ISBN 80-210-3847-0.

  2003

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Postavení společenství vlastníků jednotek v dańovém systému (The position of flat-unit owners association in the tax system.). In Daně - teorie a praxe. Brno: Akademie Sting, 2003, p. 39-40. ISBN 80-86342-38-7.

  2002

  1. JAHODA, Robert. Vzájemná interakce daní a sociálních dávek (Joint interaction of tax-benefit system). In Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2002, p. 205-212. ISBN 80-225-1750-X.
Display details
Displayed: 14/6/2024 08:44