Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. AU, Cam-Duc. Steuerliche Behandlung von Kryptowährungsgeschäften (Tax treatment of cryptocurrency transactions). Düsseldorf: kapital-markt intern Verlag GmbH, 2021.

  2009

  1. KYNCL, Libor. Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb (Value Added Tax on Electronic Services). In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Vydání první. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2009, p. 212-217. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3.

  2008

  1. VALOUCH, Petr. Optimální zdanění fyzických osob 2008, neplaťte víc, než musíte (The optimal taxation of physical persons 2008, do not pay more than required). 2.přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2008, 144 pp. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2540-6.
  2. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Teoretické a praktické aspekty zvláštního daňového režimu neziskových organizací. In Daně - teorie a praxe 2008. první. Brno: Akademie STING, 2008, p. 19-21. ISBN 978-80-86342-81-8.

  2007

  1. KYNCL, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm (The Internet and legal aspects of e-commerce). EPRAVO.CZ. Praha: epravo, a .s., 2007, vol. 2007, No 5, 12 pp. ISSN 1213-189X.

  2006

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. K problematice zdaňování příspěvkových organizací (To problems of taxation of contribution organizations). In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 20-33. ISBN 80-210-3956-6.
  2. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Nové organizace neziskového sektoru v ČR a jejich zdanění (New non-profit organizations in the Czech republic and their taxation.). In Tranzitívne ekonomiky v procese Európskej integrácie. Bratislava: NHF EU, 2006, p. 39. ISBN 80-225-2218-X.

  2005

  1. MUSIL, Petr. Zdanění práce a nezaměstnanost ve vybraných zemích OECD (Labour taxation and unemployment in specific OECD countries). In Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: EkF VŠB TU Ostrava, 2005, p. 42-49. ISBN 80-248-0943-5.

  2003

  1. BRÁZDIL, Rudolf, Hubert VALÁŠEK and Zbyněk SVITÁK. Historical economic data as a source of informationfor the study of meteorological and hydrological extremes in the Czech Republic. Jeleček, L. et al., eds. In Dealing with Diversity. 2nd International Conference of the European Society for Environmental History. Prague: Charles University, 2003, p. 23-28, 5 pp. ISBN 80-86561-09--7.

  2002

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Municipality a jejich zdaňování (Municipality). In Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. 1.vydání. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002, p. 27-29. ISBN 80-8055-595-8.
  2. FOJTÍKOVÁ, Jarmila and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Problematika zdaňování územních samosprávních celků a využití daňových nástrojů (Taxation problems of municipalities and usage of tax instruments). In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, p. 100-111. ISBN 80-210-2775-4.

  2001

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Zdaňování bytových právnických osob (Taxation of corporations in the housing). In Politika bydlení Jihomoravského kraje. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001, p. 46-48. ISBN 80-210-2726-6.

  1998

  1. BLAŽEK, Jiří. Zdaňování cenných papírů. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1998, roč. 6, č. 2, 8 pp. ISSN 1210-8103.
Display details
Displayed: 18/6/2024 11:24