Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2002

  1. KABELKA, Ladislav. Sociální zázemí seniorů (The social enviroment of seniors). In Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství. září 2002. Praha: Grada publishing, 2002. p. 170-176, 376 pp. ISBN 80-247-0536-2.
   Name in Czech: Sociální zázemí seniorů
   Name (in English): The social enviroment of seniors
   Other medical fields. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: geriatrics; comprehensive geriatric assesment; geriatric syndroms; team care

   Changed by: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., učo 16989. Changed: 30/5/2005 17:49.
Displayed: 3/3/2024 20:44