KABELKA, Ladislav. Sociální zázemí seniorů (The social enviroment of seniors). In Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství. září 2002. Praha: Grada publishing, 2002. p. 170-176, 376 pp. ISBN 80-247-0536-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociální zázemí seniorů
Name in Czech Sociální zázemí seniorů
Name (in English) The social enviroment of seniors
Authors KABELKA, Ladislav.
Edition září 2002. Praha, Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství, p. 170-176, 376 pp. 2002.
Publisher Grada publishing
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-247-0536-2
Keywords in English geriatrics; comprehensive geriatric assesment; geriatric syndroms; team care
Tags comprehensive geriatric assesment, geriatric syndroms, geriatrics, team care
Changed by Changed by: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., učo 16989. Changed: 30/5/2005 17:49.
Abstract
V prezentaci autoři poukazují na závažnost geriatrické problematiky- s vědomím současného demografického vývoje v ČR. Cílem je definovat a sledovat faktory, které v denní praxi ovlivňují zdravotní stav seniorů v jejich původním sociálním prostředí a hledat řešení v rámci možností původního prostředí. Autoři konstatují, že funkční geriatrické vyšetření (Comprehensive geriatric assesment) by se mělo stát běžnou součástí zdravotně- sociální péče o seniory- vlastní studie má za snahu definovat potřebný rozsah tohoto vyšetření v našich podmínkách.
Abstract (in English)
The authors indicate in the presentation the importance of geriatric medicine in contemporary society, try to specify the factors impacting the health state of seniors in their natural social enviroment and also the solutions- one of them could be the regular using of CGA- comprehensive geriatric assesment- in daily practice
PrintDisplayed: 26/2/2024 15:38