Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. MADECKI, Roman. Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku (Old Ideas of Language as an inspiration for Modern Linguistics). In STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II (STUDIA SLAVICA XIII - supplementum). Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. p. 71-79, 8 pp. ISBN 978-80-7368-528-7.
 2. 2008

 3. MIESSLER, Jan. Lost in Translation? Comparing Media Discourses in Different Languages. In Communication in International R&D Projects: A Perspective from Social Sciences and Humanities. Brno: Barrister & Principal, 2008. p. 93-95, 3 pp. ISBN 978-80-87029-28-2.
 4. HOSKOVEC, Tomáš. Od významu v jazyce ke smyslu v textu. O dobrodružství strukturalistické cesty (From meaning in language to sense in texts. Adventures on the structuralist road). Slovo a slovesnost, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2008, 69/2008, 1-2, p. 110-130. ISSN 0037-7031.
 5. HROCH, Jaroslav. Petr Pokorný: Hermeneutika jako teorie rozumění (Petr Pokorny: Hermeneutics as the theory of understanding). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, Praha, 2008, vol. 56, No 4, p. 599-603. ISSN 0015-1831.
 6. ADAM, Martin. Secondary Religious Discourse: Sermon as a Distributional Macrofield. Discourse and Interaction., Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 1, No 2, p. 5-18. ISSN 1802-9930.
 7. KRČMOVÁ, Marie. Stylistické aspekty výstavby textu (Stylistic aspects of text composition). In Současná stylistika. Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: NLN 2008. 381s. 4., doplněné. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. p. 106-124, 18 pp. none. ISBN 978-80-7106-961-4.
 8. URBANOVÁ, Ludmila. Stylistika anglického jazyka (English Stylistics). English Stylistics. Brno: Barrister and Principal; Filozofická fakulta MU, 2008. 104 pp. Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-29-9.
 9. SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 11th International Conference TSD 2008, Brno, Czech Republic, September 8-11th, 2008. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2008. 667 pp. ISBN 978-3-540-87390-7.
 10. 2007

 11. STEHLÍK, Petr. Observancia y violación de los principios de cortesía en los textos publicitarios (Observance and violation of the politeness principles in the advertising texts). Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita, 2007, L28, No 1, p. 235-241. ISSN 0231-7532.
 12. 2006

 13. MADECKI, Roman. Myślę, więc mówię. Tekst - Dyskurs - Szyftery - Gatunki mowy (I think therefore I speak. Text - Discourse - Shifters - Genres of Speech). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 154 pp. monografie. ISBN 80-210-3906-X.
 14. SOJKA, Petr, Key-Sun CHOI, Christiane FELLBAUM and Piek VOSSEN. Proceedings of the Third International WordNet Conference, GWC 2006, Seogwipo, Korea, January 22-26, 2006. Edited by Sojka P., Choi K.-S., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University, 2006. 362 pp. ISBN 80-210-3915-9.
 15. MADECKI, Roman. Shifters - podstata a role v diskursu (Shifters - the essence and function in discourse). In 80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave (zborník príspevkov). Bratislava: Lufema, 2006. p. 65 - 70, 6 pp. ISBN 80-89058-221.
 16. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 9th International Conference TSD 2006, Brno, Czech Republic, September 11-15, 2006. Edited by Sojka P., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2006. 721 pp. ISBN 3-540-39090-1.
 17. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. TSD - Ninth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD- Ninth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE). 2006.
 18. 2005

 19. KRČMOVÁ, Marie. Od deskripce k poznání obecného ve stylistice (From description to knowledge about the general in the field of stylistics). In Jazyk a komunikácia v súvislostiach. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. p. 71-79, 10 pp. ISBN 80-223-2023-4.
 20. 2004

 21. ČERMÁK, Ivo. Kdo se bojí zmizelého autora? (Who is afraid of disapeared author?). In Anonym, Pronásledování a umučení dr. Šaldy (Spáleni divadlem). Praha: Činohra Národního divadla, 2004. p. 9-20, 12 pp. ISBN 80-7258-164-3.
 22. SOJKA, Petr, Karel PALA, Pavel SMRŽ, Christine FELLBAUM and Piek VOSSEN. Proceedings of the Second International WordNet Conference, GWC 2004, Brno, Czech Republic, January 20-23, 2004. Edited by Sojka P., Pala K., Smrž P., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University, 2004. 370 pp. GWC Proceedings. ISBN 80-210-3302-9.
 23. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Situational Characteristics of the Discourse of International Governmental Organizations: UNESCO Resolutions and Declarations. Acta academica karviniensia, Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta SU, 2004, vol. 2004, No 1, p. 25-41. ISSN 1212-415X.
 24. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 7th International Conference TSD 2004, Brno, Czech Republic, September 8-11, 2004. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2004. 667 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 3206. ISBN 3-540-23049-1.
 25. 2003

 26. MALÁ, Jiřina. Stilistische Funktionen der Phraseolgismen in publizistischen Textsorten (Stylistic Functions of Phraseology in Massmedia Texts). In Königgratzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. p. 307-312, 6 pp. ISBN 80-7041-162-7.
 27. 2002

 28. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Fifth International Conference TSD 2002, Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2002. 481 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 2448. ISBN 3-540-44129-8.
 29. 2000

 30. ADAM, Martin. Some Problems Concerning the Thematic and the Rhematic Layers in the Text. 2000. vyd. Brno: Faculty of Arts, Masaryk University, 2000. 65 pp. An unpublished M.A. dissertation.
 31. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2000. 463 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 1902. ISBN 3-540-41042-2.
 32. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2000. 463 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 1902. ISBN 3-540-41042-2.
 33. 1999

 34. GAZDA, Jiří. Publicistický text jako indikátor i nástroj transformačních procesů ve východní a střední Evropě. (The Text of Political Writings as an Indicator and the Means of Transformational Processes in Eastern and Central Europe). In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999. p. 133-139. ISBN 80-210-2192-6.
 35. KRČMOVÁ, Marie. Rozbité zrcadlo. Nad textovou výstavbou současného popularizačního textu. (A Broken Mirror. On Textual Composition of Contemporary Texts Orientated to Popularization.). In Dyskurs naukowy - tradycja i zmiana. Opole: Uniwersytet Opolski, 1999. p. 271-281, 11 pp. ISBN 8386881240.
 36. MATOUŠEK, Václav, Pavel MAUTNER, Jana OCELÍKOVÁ and Petr SOJKA. Text, Speech and Dialogue: Second International Workshop TSD '99, Plzeň, Czech Republic, September 13-17, 1999. Edited by Matoušek V., Mautner P., Ocelíková J., Sojka P. prvni. Plzen: Springer Verlag, 1999. 407 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 1692. ISBN 3-540-66494-7.
 37. 1998

 38. ŽÁČKOVÁ, Eva and Pavel SMRŽ. New Tools for Disambiguation of Czech Texts. Edit. P. Sojka, V. Matoušek, K. Pala, I. Kopeček. In Text, speech, dialogue : proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD '98, Brno, Czech Republic, September_23-26,_1998. 1st ed. Brno: Masaryk University, 1998. p. 129-134. ISBN 80-210-1900-X.
 39. SOJKA, Petr, Václav MATOUŠEK, Karel PALA and Ivan KOPEČEK. Text, Speech, Dialogue : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD 1998, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998. Edited by Petr Sojka, Václav Matoušek, Karel Pala, Ivan Kopeček. Brno: Masaryk University in Brno, 1998. 460 pp. ISBN 80-210-1900-X.
 40. 1992

 41. PAVELKA, Jiří. Symbol a metafora jako výrazové prostředky textu. (A Symbol and Metaphor as Means of Expression of a Text). In Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování. Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1992. 302 pp. Filozofický ústav ČSAV. ISBN 80-7007-033-1.
Display details
Displayed: 23. 3. 2019 08:00