Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. HODIS, Zdeněk, Vít JAN, Jiří SOPOUŠEK and Rudolf FORET. Analysis of realistic heterogeneous welds of heat resistant steels by means of experimental and computational techniques. In CALPHAD XXXVIII (May 17-22, 2009). 2009.
   Name in Czech: Analýza reálných heterogenních svarů žáropevných ocelí pomocí experimentálních a výpočtových technik
   Name (in English): Analysis of realistic heterogeneous welds of heat resistant steels by means of experimental and computational techniques
   RIV/00216224:14310/09:00051150 Conference abstract. Physical chemistry and theoretical chemistry. Czech. Slovakia.
   Hodis, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor) -- Jan, Vít (203 Czech Republic) -- Sopoušek, Jiří (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Foret, Rudolf (203 Czech Republic)
   Keywords in English: CALPHAD; weld; phase diagram
   International impact: yes

   Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 7/2/2012 09:10.
  2. SVOBODOVÁ, Marie and Jiří SOPOUŠEK. Experimental and theoretical studies of bainitic creep-resisting T23 steel. In CALPHAD XXXVIII (May 17-22, 2009). 2009.
   Name in Czech: Experimentální a teoretická studie bainitických creepově odolných T23 ocelí
   Name (in English): Experimental and theoretical studies of bainitic creep-resisting T23 steel
   RIV/00216224:14310/09:00051151 Conference abstract. Physical chemistry and theoretical chemistry. Czech. Slovakia.
   Svobodová, Marie (203 Czech Republic, guarantor) -- Sopoušek, Jiří (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: CALPHAD; weld; phase diagram; steel
   International impact: yes

   Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 7/2/2012 09:11.

  2006

  1. HODISZ, Zdeněk and Jiří SOPOUŠEK. Carbon Activity in Advanced Steels. In VI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2006th ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. p. 42-43.
   Name in Czech: Aktivita uhlíku vpokročilých ocelích
   RIV/00216224:14310/06:00017050 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. Czech Republic.
   Hodisz, Zdeněk (203 Czech Republic) -- Sopoušek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: Equilibria;Calphad;DICTRA; weld;steel;heat-resistant

   Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 15/8/2006 10:59.
  2. HODIS, Zdeněk and Jiří SOPOUŠEK. CARBON AND NITROGEN ACTIVITIES OF MATERIALS OF WELD JOINTS. In IXth Seminar on diffusion and thermodynamics of materials. Brno: Institute of Physics of materials AS CR, 2006. p. 59. ISBN 80-239-7467-X.
   Name in Czech: Aktivita uhlíku a dusíku v materiálech svarových spojů
   RIV/00216224:14310/06:00018216 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. Czech Republic.
   Hodis, Zdeněk (203 Czech Republic) -- Sopoušek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: Equilibria;Calphad;DICTRA; weld;steel;heat-resistant
   International impact: yes

   Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 9/1/2007 15:28.
  3. HODIS, Zdeněk and Jiří SOPOUŠEK. Nitrogen Activity in Advanced Steels. In VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2007th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 61-62. ISBN 978-80-210-4235-3.
   Name in Czech: Aktivita dusíku v pokročilých ocelích
   RIV/00216224:14310/06:00018513 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. Czech Republic.
   Hodis, Zdeněk (203 Czech Republic) -- Sopoušek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: Equilibria;Calphad;DICTRA; weld;heat-resistant
   Type of proceedings: pre-proceedings

   Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 23/3/2010 09:31.

  2005

  1. SOPOUŠEK, Jiří and Luboš PRCHLÍK. THERMODYNAMIC AND KINETIC SIMULATIONS OF POST WELD HEAT TREATMENT APLICATED ON P91/P22 JOINT OF STEELS. In V. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2005th ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 84-86.
   Name in Czech: Termodynamická a kinetická simulace posvarového žíhání na odstranění pnutí použitá pro P91/P22 spojení ocelí
   RIV/00216224:14310/05:00012373 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. Czech Republic.
   Sopoušek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) -- Prchlík, Luboš (203 Czech Republic)
   Keywords in English: Equilibria;Calphad;DICTRA; weld;steel;heat-resistant

   Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 27/1/2006 16:22.
Displayed: 28/2/2024 14:27