Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ and Daniel HORÁK. Functionalised magnetic microspheres for molecular diagnostic applications. In 3rd International Congress on Bioprocesses in Food Industries (ICBF 2008),. Hyderabad, Indie: Osmania University, Hyderabad, 2008. p. 47.
 2. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ and Daniel HORÁK. Functionalised magnetic microspheres for molecular diagnostic applications. In 3rd International Congress on Bioprocesses in Food Industries (ICBF 2008),. 2008.
 3. PANTŮČEK, Roman, Jana KAHÁNKOVÁ, Ivana MACHOVÁ, Petr PETRÁŠ, Lucie KUNTOVÁ and Jiří DOŠKAŘ. Genotypic characteristics of Panton - Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated in the Czech Republic. In Pathophysiology of Staphylococci. Abstract book. Würzburg, Germany: Transregional Collaborative Research Center 34, 2008. p. 74.
 4. KUNTOVÁ, Lucie, Jana KAHÁNKOVÁ, Roman PANTŮČEK and Jiří DOŠKAŘ. Mobilní genetické elementy a jejich využití v diagnostice stafylokoků. In Pracovní dny LACHEMA "Mikrobiální identifikace 2008". 2008.
 5. KAHÁNKOVÁ, Jana, Bohuslav RITTICH, Alena ŠPANOVÁ, Petr PETRÁŠ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jiří DOŠKAŘ and Roman PANTŮČEK. Molecular diagnostics of temperate bacteriophages of Staphylococcus aureus. In 13th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Cairns, Australia: Australian Society for Antimicrobials, 2008. p. 83.
 6. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Pavla HOLOCHOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Markéta POSPÍŠILOVÁ and Jiří DOŠKAŘ. Molecular typing of the enterotoxin H-positive Staphylococcus aureus strains isolated from patients and foods in the Czech Republic. In Pathophysiology of Staphylococci. Abstract book. Würzburg, Germany: Transregional Collaborative Research Center 34, 2008. p. 77.
 7. HOLOCHOVÁ, Pavla, Jana KAHÁNKOVÁ, Roman PANTŮČEK and Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Molekulární diagnostika toxinogenních kmenů Staphylococcus aureus. In Pracovní dny LACHEMA "Mikrobiální identifikace 2008". 2008.
 8. KAHÁNKOVÁ, Jana, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ and Jiří DOŠKAŘ. Multiplex PCR strategy for characterization of modular genomic structure of Staphylococcus aureus bacteriophages. In Pathophysiology of Staphylococci. Abstract book. Würzburg, Germany: Transregional Collaborative Research Center 34, 2008. p. 63.
 9. 2006

 10. PANTŮČEK, Roman, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Martina PETERKOVÁ, Petr PETRÁŠ and Jiří DOŠKAŘ. Characterization of bacteriophage integrase gene families in Staphylococcus aureus phages of the International Typing Set. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Abstract Book. Maastricht, the Netherlands: Maastricht Exhibition & Congres Centre, 2006. p. 103.
 11. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ, Jiří VOLLER, Mária PEKAROVÁ and Jiří DOŠKAŘ. Molecular diagnostics and characterization of exfoliative toxin A, B and D producing strains of Staphylococcus aureus isolated in the Czech Republic. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Abstract Book. Maastricht, the Netherlands: Maastricht Exhibition & Congres Centre, 2006. p. 119.
 12. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava. Molekulární diagnostika a charakterizace exfoliatin produkujících kmenů Staphylococcus aureus (Molecular diagnostics and characterization of exfoliative toxin producing strains of Staphylococcus aureus). Praha: SZU Praha, 2006. Zprávy CEM, 15.
 13. PETRÁŠ, Petr, Ivana MACHOVÁ, Roman PANTŮČEK, Monika MAREJKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ and Jiří DOŠKAŘ. Panton - Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated in the Czech Republic in 2004 - 2006. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Abstract Book. Maastricht, the Netherlands: Maastricht Exhibition & Congres Centre, 2006. p. 225.
 14. DOŠKAŘ, Jiří, Luděk EYER, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Lenka HERNYCHOVÁ and Jan PREISLER. Proteomic characterization of the polyvalent staphylophage 812. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. 2006.
 15. 2004

 16. ŠTĚPÁN, Jiří, Roman PANTŮČEK and Jiří DOŠKAŘ. Molecular diagnostics of clinically important staphylococci (Review). Folia microbiologica. Praha: Mikrobiologický ústav Praha AV ČR, 2004, vol. 49, No 4, p. 353-386. ISSN 0015-5632.
 17. 2003

 18. KOLÁŘ, Milan, Roman PANTŮČEK, Iva VÁGNEROVÁ, Michela KESSELOVÁ, Pavel SAUER, Ivana MATOUŠKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ and Jiří DOŠKAŘ. Genetická příbuznost kmenů Enterococcus faecium VanA u pacientů s hemato-onkologickým onemocněním (Molecular-biology analysis of Enterococcus faecium VanA strains in hemato-oncological patients). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS, spol. s r.o., 2003, vol. 9, No 6, p. 284-288. ISSN 1211-264X.
Display details
Displayed: 25/5/2022 08:20