Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2005

 1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna (Artistic workshop). 1st ed. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4.
 2. 2004

 3. BABYRÁDOVÁ, Hana. Svět teenagera a současná výtvarná výchova (The world of teenager and contemporary education of art). Plzeň: Západočeská univerzita, PdF Katedra výtvarné výchovy, sympozium INSEA, 2004. 4 pp.
 4. 2002

 5. BABYRÁDOVÁ, Hana. Perspektiva počítačů a nových médií ve výtvarné pedagogice (Future of computors and new mediums in education of art). Praha: Výtvarná výchova, PdF KU Praha, 2002.
 6. BABYRÁDOVÁ, Hana. Poslání výtvarné výchovy v čase intermediálního přenosu znaku (The message of art education in the period of intermedial symbolic transformation). 1st ed. Ústí n. Labem: Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n. Labem, 2002. 15 pp. Ergo č.1. ISBN 1212-8317.
 7. 1996

 8. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výchova k otevřenému myšlení (Education as the way to the Open Thinking). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1996, vol. 36, No 2, p. 19-20. ISSN 1210-3691.
 9. 1995

 10. BABYRÁDOVÁ, Hana. Smyslové a symbolické v dětském výtvarném projevu (The Seens and Symbols in the Children´s Artistic Expresion). In Uvidět čtvrtý rozměr. 1st ed. Praha: Česká sekce INSEA, 1995. p. 40-48.
 11. 1990

 12. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarné objevy v jedné místnosti (The Artistic Founs in the Room). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1990, vol. 30, No 8, p. 138-139. ISSN 1210-3691.
Display details
Displayed: 9/6/2023 09:09