Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2019

  1. HRUBÝ, Petr. Jak a kdy se rodí Jihlava hornická. In Havíření 2019 : Sborník k 23. setkání hornických měst a obcí a 20. výročí obnoveného havířského průvodu (1999–2019). Jihlava: Statutární město Jihlava, 2019. s. 12-23, 22 s. ISBN 978-80-88003-30-4.
  2. HRUBÝ, Petr. Jihlavské hornictví. In Havíření 2019 : Sborník k 23. setkání hornických měst a obcí a 20. výročí obnoveného havířského průvodu (1999–2019). Jihlava: Statutární město Jihlava, 2019. s. 4-11. ISBN 978-80-88003-30-4.
  3. HRUBÝ, Petr a Kryštof DERNER. Otázka zemědělství a potravinářské produkce zemědělských hornických komunit. Archaeologia historica. Brno: Nakladatelství masarykovy univerzity, 2019, roč. 43, č. 1, s. 213-245. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2018-1-12.
  4. 2018

  5. HRUBÝ, Petr. Středověká těžba stříbronosných rud ve 13. a 14. století na českém území - Mittelalterlicher Bergbau der silberhaltigen Erze im 13. und 14. Jahrhundert auf böhmischem Gebiet. In Derner, Kryštof. Středověké hornictví a hutnictví na Přísečnicku ve středním Krušnohoří - Mittelalterlicher Bergbau und Hüttenwesen in der Region Preßnitz im mittleren Erzgebirge. Regina Smolnik, Hrsg. Dresden: Landesamt für Achäologie Sachsen, 2018. s. 31-45. Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen, Band 68. ISBN 978-3-943770-40-7.
  6. 2010

  7. ČORNEJOVÁ, Michaela. Nomina autem villarum sunt hec aneb O čem vypovídají nejstarší česká místní jména. In 17. slovenská onomastická konferencia Trnava (2007). 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. s. 156-166. ISBN 978-80-224-1126-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 6. 2021 11:03