Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. KOVÁČIK, Dušan, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Slavomír SIHELNÍK, Petra ŠRÁMKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Jana JURMANOVÁ. Optimization of polyamide foils adhesion properties used as casings for meat products by atmospheric pressure plasma treatment. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop, Scientific Program & Book of Abstracts. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.

  2015

  1. MURESAN, Mihai George, Anna CHARVÁTOVÁ CAMPBELL, Pavel ONDRAČKA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Vratislav PEŘINA, Tomáš POLCAR, Stephan REUTER, Malte U. HAMMER, Miroslav VALTR a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Protective double-layer coatings prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition on tool steel. Surface & coatings technology. Lausanne: Elsevier Science, 2015, roč. 272, June, s. 229-238. ISSN 0257-8972. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2015.04.002.

  2009

  1. MALINOVSKÁ, Lenka, Annabelle VARROT, Anne IMBERTY a Michaela WIMMEROVÁ. Burkholderia cenocepacia lectin D - protein of two faces? In XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2009. ISBN 978-80-210-4830-0.

  2008

  1. FILIPI, Vladimír a Vítězslav BŘEZINA. Biologické zkoušky ß- slitin pro implantologii. In Mezinárodní seminář SVC. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 76-77. ISBN 978-80-210-4596-5.

  2007

  1. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Pavel DVOŘÁK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Daniel FRANTA, Jan JANČA, Jiří BURŠÍK, Jaroslav SOBOTA, Petr KLAPETEK, Olga BLÁHOVÁ a Vratislav PEŘINA. Deposition and Characterization of Nanostructured Silicon-Oxide Containing Diamond-Like Carbon Coatings. Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications. Bucharest: INOE & INFM, 2007, roč. 1, č. 10, s. 491-495. ISSN 1842-6573.
  2. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ a Miroslav VOTAVA. Kvasinkový biofilm v humánní medicíně. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS s.r.o. Praha, 2007, roč. 13, č. 4, s. 145-149, 149 s. ISSN 1211-264X.

  2006

  1. KUKLETOVÁ, Martina, Drahomír HORKÝ a Zdenka HALAČKOVÁ. SEM in the Studies on dentine Adhesives. Int Poster J dent Oral Med. Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH, 2006, roč. 8, č. 2, s. Poster 312, 1-3, 3 s. ISSN 1612-7749.
  2. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Pavel DVOŘÁK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Daniel FRANTA, Jan JANČA, Jiří BURŠÍK, O. BLÁHOVÁ, V. PEŘINA a P. KLAPETEK. Silicon-oxide Containing Diamond-like Carbon Coatings Prepared Using Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition. In Application of Nanocrystalline Diamond and Diamond Like Carbon Materials. Kolkata, India: Nihar Ranjan Ray, 2006, s. 311-315.
  3. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Nihar Ranjan RAY, O. BLÁHOVÁ, J. JAŠEK, Z. FRGALA, L. ZAJÍČKOVÁ, D. FRANTA, J. BURŠÍK a P. KLAPETEK. Study od Mechanocal Properties of Diamond-like Crabon and Nanocomposite Diamond Coatings Prepared by Several Different Deposition Techniques. In Application of Nanocrystalline Diamond and Diamond Like Carbon Materials. Kolkata, India: Nihar Ranjan Ray, 2006, s. 27-37.

  2005

  1. SVOBODA, Marek, Anne ASTIER, Ronghui XIU a Arnold FREEDMAN. Identifikace genů pomocí DNA čipů, kterými integrinové receptory regulují proliferaci a apoptózu leukemických B lymfoblastů. In Analytická cytometrie III - Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005, s. 113-114. ISBN 80-239-5155-6.
  2. JAŠŠO, Michal, Ivan HUDEC, Henrich KRUMP, Andrej BUČEK, Mirko ČERNÁK, S ILISCH a E DAYSS. Influence of DCSBD on the Adhesion and Chemical Properties of PET Reinforcing Materials,. In SAPP 15 - Book of Contributed Papers. Podbanské: Comenius University Press, 2005, s. 191-192. ISBN 80-223-2018-8.
  3. HUDEC, Ivan, Michal JAŠŠO, Mirko ČERNÁK, Henrich KRUMP, E. DAYSS a V. ŠURIOVÁ. Plasma Treatment and Polymerization-Method for Adhesion Strength Improvement of Textile Cord to Rubber. Kautschuk-Gummi-Ku nststoffe. Germany, 2005, roč. 10/2005, č. 10, s. 525-528, 3 s. ISSN 0948-3276.

  2004

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Dental Progress Award 2004 - For the best scientific research( The Effect of the AdHese System in Enamel and Dentin). IvoclarVivadent, 2004.

  2003

  1. ASTIER, Anne, Ronghui XU, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Olivier MUNOZ, Rosalie DE BEAUMONT, Colin Daniel CREAN, Theodore GABIG a Arnold Stephen FREEDMAN. Temporal gene expression profile of human precursor B leukemia cells induced by adhesion receptor: identification of pathways regulating B-cell survival. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2003, roč. 101, č. 3, s. 1118-1127. ISSN 0006-4971.

  2002

  1. SARKAR, Sibaji, Marek SVOBODA, Rosalie DE BEAUMONT a Arnold FREEDMAN. The Role of AKT and RAFTK in Beta1 Integrin Mediated Survival of Precursor B-acute Lymphoblastic Leukemia Cells. Leukemia and Lymphoma. 2002, roč. 2002, č. 8, s. 1663-1671. ISSN 1042-8194.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 18:00