Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KOVÁČIK, Dušan, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Slavomír SIHELNÍK, Petra ŠRÁMKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Jana JURMANOVÁ. Optimization of polyamide foils adhesion properties used as casings for meat products by atmospheric pressure plasma treatment. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop, Scientific Program & Book of Abstracts. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 2. 2015

 3. MURESAN, Mihai George, Anna CHARVÁTOVÁ CAMPBELL, Pavel ONDRAČKA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Vratislav PEŘINA, Tomáš POLCAR, Stephan REUTER, Malte U. HAMMER, Miroslav VALTR a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Protective double-layer coatings prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition on tool steel. Surface & coatings technology, Lausanne: Elsevier Science, 2015, roč. 272, June, s. 229-238. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2015.04.002.
 4. 2009

 5. MALINOVSKÁ, Lenka, Annabelle VARROT, Anne IMBERTY a Michaela WIMMEROVÁ. Burkholderia cenocepacia lectin D - protein of two faces? In XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2009. ISBN 978-80-210-4830-0.
 6. 2008

 7. FILIPI, Vladimír a Vítězslav BŘEZINA. Biologické zkoušky ß- slitin pro implantologii. In Mezinárodní seminář SVC. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 76-77, 2 s. ISBN 978-80-210-4596-5.
 8. 2007

 9. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Pavel DVOŘÁK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Daniel FRANTA, Jan JANČA, Jiří BURŠÍK, Jaroslav SOBOTA, Petr KLAPETEK, Olga BLÁHOVÁ a Vratislav PEŘINA. Deposition and Characterization of Nanostructured Silicon-Oxide Containing Diamond-Like Carbon Coatings. Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications, Bucharest: INOE & INFM, 2007, roč. 1, č. 10, s. 491-495. ISSN 1842-6573.
 10. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ a Miroslav VOTAVA. Kvasinkový biofilm v humánní medicíně. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha: TRIOS s.r.o. Praha, 2007, roč. 13, č. 4, s. 145-149. ISSN 1211-264X.
 11. 2006

 12. KUKLETOVÁ, Martina, Drahomír HORKÝ a Zdenka HALAČKOVÁ. SEM in the Studies on dentine Adhesives. Int Poster J dent Oral Med, Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH, 2006, roč. 8, č. 2, s. Poster 312, 1-3. ISSN 1612-7749.
 13. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Pavel DVOŘÁK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Daniel FRANTA, Jan JANČA, Jiří BURŠÍK, O. BLÁHOVÁ, V. PEŘINA a P. KLAPETEK. Silicon-oxide Containing Diamond-like Carbon Coatings Prepared Using Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition. In Application of Nanocrystalline Diamond and Diamond Like Carbon Materials. Kolkata, India: Nihar Ranjan Ray, 2006. s. 311-315, 5 s.
 14. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Nihar Ranjan RAY, O. BLÁHOVÁ, J. JAŠEK, Z. FRGALA, L. ZAJÍČKOVÁ, D. FRANTA, J. BURŠÍK a P. KLAPETEK. Study od Mechanocal Properties of Diamond-like Crabon and Nanocomposite Diamond Coatings Prepared by Several Different Deposition Techniques. In Application of Nanocrystalline Diamond and Diamond Like Carbon Materials. Kolkata, India: Nihar Ranjan Ray, 2006. s. 27-37, 11 s.
 15. 2005

 16. SVOBODA, Marek, Anne ASTIER, Ronghui XIU a Arnold FREEDMAN. Identifikace genů pomocí DNA čipů, kterými integrinové receptory regulují proliferaci a apoptózu leukemických B lymfoblastů. In Analytická cytometrie III - Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005. s. 113-114, 2 s. ISBN 80-239-5155-6.
 17. JAŠŠO, Michal, Ivan HUDEC, Henrich KRUMP, Andrej BUČEK, Mirko ČERNÁK, S ILISCH a E DAYSS. Influence of DCSBD on the Adhesion and Chemical Properties of PET Reinforcing Materials,. In SAPP 15 - Book of Contributed Papers. Podbanské: Comenius University Press, 2005. s. 191-192, 2 s. ISBN 80-223-2018-8.
 18. HUDEC, Ivan, Michal JAŠŠO, Mirko ČERNÁK, Henrich KRUMP, E. DAYSS a V. ŠURIOVÁ. Plasma Treatment and Polymerization-Method for Adhesion Strength Improvement of Textile Cord to Rubber. Kautschuk-Gummi-Ku nststoffe, Germany, 2005, roč. 10/2005, č. 10, s. 525-528. ISSN 0948-3276.
 19. 2004

 20. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Dental Progress Award 2004 - For the best scientific research( The Effect of the AdHese System in Enamel and Dentin). : IvoclarVivadent, 2004.
 21. 2003

 22. ASTIER, Anne, Ronghui XU, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Olivier MUNOZ, Rosalie DE BEAUMONT, Colin Daniel CREAN, Theodore GABIG a Arnold Stephen FREEDMAN. Temporal gene expression profile of human precursor B leukemia cells induced by adhesion receptor: identification of pathways regulating B-cell survival. Blood, Washington, DC: American Society of Hematology, 2003, roč. 101, č. 3, s. 1118-1127. ISSN 0006-4971.
 23. 2002

 24. SARKAR, Sibaji, Marek SVOBODA, Rosalie DE BEAUMONT a Arnold FREEDMAN. The Role of AKT and RAFTK in Beta1 Integrin Mediated Survival of Precursor B-acute Lymphoblastic Leukemia Cells. Leukemia and Lymphoma, 2002, roč. 2002, č. 8, s. 1663-1671. ISSN 1042-8194.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2020 03:29